ŠTO SE DOGAĐA NA KORČULI? More na više mjesta tek dobre ili zadovoljavajuće kvalitete

Foto: IZOR

KORČULA – Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je prvo redovno ispitivanje mora na 119 plaža u razdoblju od 18. do 28. svibnja 2020. godine. Uzorci mora na svih 119 plaža odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje.

Od ukupno 119 plaža, more na 115 plaža ocijenjeno je kao more izvrsne kakvoće. Ipak, more je na plažama Medvinjak i Prigradici na Korčuli bilo dobre kakvoće, dok je na plažama Hotela Feral i Prižba na Korčuli more bilo zadovoljavajuće kakvoće. Na plaži Montun u općini Orebić more nije bilo moguće uzorkovati zbog građevinskih radova.

Osim ocjena kakvoće prikazanih obojanim kružnim simbolima i to plavim (izvrsna), zelenim (dobra), žutim (zadovoljavajuća) i crvenim (nezadovoljavajuća) na Google maps podlogama, uobičajene su i brojne popratne informacije (npr. temperature zraka i mora, slanost, smjer vjetra). Rezultati utvrđivanja kakvoće mora upisuju se u bazu podataka odmah nakon završetka analize.

Iako Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije navodi da su detaljniji podaci dostupni javnosti na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, neobično je da se ne navodi što je razlog lošijoj kvaliteti mora na Korčuli. Naime, navedeno je da nije vidljivo onečišćenje, plivanje otpadnih tvari ili mineralnih masnoća, čak ni kiša nije padala da bi zamutila more, pa opet dvije su lokacije ocijenjene dobrim, a dvije tek zadovoljavajućom kakvoćom.

Foto: IZOR / Screenshot
Foto: IZOR / Screenshot

D.G.