BETONIRA TKO STIGNE “Rijeka Dubrovačka izgleda kao Divlji zapad”

Foto: Maro Kristić

DUBROVNIK – Zastupnik Most-a u Gradskom vijeću Dubrovnika Marko Kristić obratio se javnisti priopćenjem, u kojem skreće pozornost na Rijeku dubrovačku, za koju kaže da tamo vlada nemar i zapuštenost. Šalje uz to i “prigodne” fotografije.

– Domicilno stanovništvo negoduje jer područje koje ima status zaštićenog krajobraza, sve više sliči na Divlji zapad. Godine ignoriranja i prešutnog odobravanja brojnih primjera devastacije u strahu od gubitka glasova na izborima dovele su do toga da je devastiranje obale i prisvajanje javnih površina i javnog pomorskog dobra u privatne svrhe postalo praksa na gotovo cijelom njenom području pa i šire, uključujući Lozicu, Štikovicu i oba Zatona. Samo u zadnja dva mjeseca niknuli su desetci novih mulova (mini marina) kao trajni spomenici divljoj gradnji i bezakonju, a na jako puno mjesta je u privatne svrhe uzurpiran pristup moru preko površina koje su u gradskom vlasništvu, bez ikakve reakcije nadležnih – upozorava Maro Kristić.

Nadalje tvrdi kako je teško vjerovati da bi netko ulagao desetke tisuća kuna u javno pomorsko dobro bez da mu je dodijeljena koncesija za njegovo korištenje, osim ako mu netko prešutno nije odobrio betonizaciju i prisvajanje.

– Neki to rade da bi osigurali vez ili suhi vez za svoju barku, a neki su od toga na javnom dobru razvili unosan posao, jer na različitim bespravnim vezovima ima veliki broj domaćih i stranih luksuznih brodica i jahti velike vrijednosti kojima je mjesto u lukama nautičkog turizma. Istovremeno, samo mali broj građana koji mjestom stanovanja gravitiraju tom području uredno plaća svoje vezove lučkoj upravi i do njih najteže dolazi. Ovakvim se postupcima šalje poruka da svatko ima pravo prisvajati javno u privatne svrhe bez posljedica – tumači Kristić.

– Stanovništvo Rijeke dubrovačke i drugih prigradskih naselja zaslužuju puno više skrbi o njihovim potrebama te je stoga potrebno žurno i planski zaštititi pomorsko dobro i javne površine od brojnih primjera devastacije, a to podrazumijeva da nadležna Lučka kapetanija i Lučka uprava, Grad Dubrovnik i Dubrovačko-neretvanska županija moraju zajednički djelovati i žurno izraditi projektno-tehničku dokumentaciju te urediti vezove i komunalno opremiti cijeli pojas pomorskog dobra Rijeke dubrovačke s njene obje strane, jer je riječ o iznimno vrijednom resursu kojem treba pristupati pažnjom dobrog gospodara kako bi od njega korist ubirala cijela zajednica, a ne samo pojedinci kojima se to godinama prešutno dopušta. Netko od sugrađana je nedavno istaknuo samo neke od potencijala ovog područja poput pješačko-biciklističkih staza, ugostiteljskih sadržaja, a sigurno je i da ovakvi projekti od javnog interesa mogu biti financirani iz EU fondova – stoji u priopćenju uz kojeg prilaže i fotografije svojevoljnog betoniranja u Rijeci dubrovačkoj.

D.G.