Obilježavanje „Svjetskog dana oceana“ kroz globalni pokret „30×30“ 

Foto: PIxabay

PULA – Ove godine obilježavanje Svjetskog dana oceana priključuje se globalnom pokretu „30×30“ koji poziva sve svjetske vlade da zaštite 30% Plavog planeta do 2030. godine.  Svjetski dan oceana obilježava se 8. lipnja svake godine kako bi se senzibilizirala javnost o ključnoj važnosti oceana u održavanju zdravog planeta.  

Aquarium Pula, u suradnji sa studijskim programom „Znanost o moru“ Sveučilišta Jurja Dobrile, obilježit će ove godine „Svjetski dan oceana“ na Šćuzi, odnosno na mostu koji spaja Premanturu i Pomer u  Medulinskom zaljevu, 8. lipnja od 11h do 13h (14h) kroz temu „Inovacije za održivost oceana“. Uz prikaz moderne metodologije, prezentirat će se nevjerojatna bioraznolikost kompleksnog staništa Šćuze, obalne lagune (NATURA 2000 staništa), odnosno mrijestilišta, rastilišta i hranilišta raznih morskih organizama provedbom niza edukativnih radionica.

Ovim aktivnostima Aquarium Pula i Sveučilište Jurja Dobrile podupiru nedavno donesenu strategiju EU-a za bioraznolikost pod sloganom „Vraćanje prirode u naše živote“ kojom se do 2030. godine želi osigurati tranzicija prema održivom društvu.

Cijeli program bit će popraćen zračnim dronom uz sudjelovanje Igora Karasija iz Pomera. 

U nastavku slijedi detaljan program. 

Uvodna riječ:

Aquarium Pula: direktorica, dr.sc. Milena Mičić, dipl.biol. i pročelnik studijskog programa „Znanost o moru“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izv.prof.dr.sc. Mauro Štifanić, dipl.biol.

Predstavljanje bioraznolikosti ekosustava Šćuze, dijela Medulinskog zaljeva  kao važnog NATURA 2000 staništa za mrijest i rast morskih organizama. Plitko more, mekani sediment i vrlo niske oseke tijekom zime razlikuju ovu obalnu lagunu od tipičnog stjenovitog obalnog područja Jadrana.

ODREĐIVANJE FIZIKALNO-KEMIJSKIH PARAMETARA MORSKE VODE 

Aquarium Pula: voditeljica stručne službe, Aleksandra Bel Dajković i Ilenia Sudulić, studentica PMF-a Zagreb.

Određivanje osnovnih fizikalno-kemijskih čimbenika morskog okoliša. Demonstracija praktičnog rada s instrumentima i mjerenje parametara kao što su salinitet, temperatura, gustoća, količina otopljenog kisika i pH vrijednost morske vode. Određivanje kemijskog sastava morske vode, te prisutnosti hranjivih soli kao što su nitrati, nitriti, amonijak, fosfati te njihov omjer u morskom ekosustavu.

MORSKE CVJETNICE 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Studijski program “Znanost o moru“: doc.dr.sc. Paolo Paliaga i student preddiplomskog studija Znanost o moru.

Upoznavanje biljnog svijeta uvale Šćuza; značaj biocenoze morskih cvjetnica (Cymodocea nodosa) i skupina algi koje obitavaju u njima te osvrt na invazivne vrste (Caulerpa sp.)

BESKRALJEŽNJACI 

Aquarium Pula: Karin Gobić, dipl.ing.biol. i Martina Benazić, mag.biol.

Upoznavanje različitih skupina beskralježnjaka s naglaskom na tipične predstavnike skupina staništa, na njihovu građu, način života i značaj za morski okoliš. Pokazat će se pripadnici različitih skupina organizama kao što su bodljikaši, mekušci, plaštenjaci i   rakovi  te otkriti zanimljive činjenice o njihovom načinu života te mogućim prijetnjama opstanku.

RIBE I RIBLJA MLAĐ 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Studijski program “Znanost o moru“: Neven Iveša, dipl.ing.biol. i Aquarium Pula: Žana Moslavac, uni.bacc.ocean.

Prikaz različitih vrsta riba karakterističnih za uvalu Šćuza, u odraslom i ličinačkom stadiju s ciljem morfološkog povezivanja njihovog izgleda od ličinke do odrasle ribe.

MORSKI MIKROSVIJET 

Aquarium Pula: Žarko Jaković, dipl.ing.biol. i Nina Majnarić, mag.ing.agr.

Demonstracija načina prikupljanja planktona pomoću planktonske mreže većih i manjih dimenzija te osvrt na značaj planktona u funkcioniranju ekosustava. Upoznavanje s osnovnim skupinama živih bića koje sačinjavaju plankton uz upotrebu stereomikroskopa (lupe) na prikupljenom uzorku.

ANALIZA SEDIMENTA 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Studijski program “Znanost o moru“: doc.dr.sc. Paolo Paliaga i student preddiplomskog studija Znanost o moru.

Demonstracija rada instrumenta (korera) koji služi za uzimanje uzoraka sedimenta s morskog dna. Pomoću uzorka istražiti će se meiofauna, tj. organizmi koji žive u sedimentu između čestica pijeska, te bakterijska aktivnost unutar sedimenta. 

PODVODNI DRON 

Aquarium Pula: Matko Mičić, bacc.ing.tech.inf.

Aquarium Pula prezentirat će rad podvodnog drona, kao inovativne metode pomoću koje će se prikazati  bioraznolikost ekosustava Šćuze. Podvodni dron je iznimno koristan uređaj dizajniran za praćenje podvodne flore i faune, istraživanje morskih dubina koje su teško dostupne i/ili nedostupne čovjeku iz fizičkih i sigurnosnih razloga.

D.G.