Koncesija na 20 godina za uzgajalište morske spužve kod Oliba

Foto: Boris Kačan

ZAGREB/OLIB – Vlada je usvojila Prijedlog odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture, marikulture i uzgajališta – uzgoj morske spužve zapadno od otoka Oliba. Usvajanju Prijedloga odluke prethodila je objava Obavijesti Vlade o namjeri davanja rečene koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave, od 25. veljače 2020. godine, temeljem koje je pristigla jedna ponuda i to trgovačkog društva ‘VOLO d.o.o.’, iz Samobora.

Sukladno Nalazu i mišljenju Stručnog tijela izrađen je predmetni Prijedlog odluke, kojim se koncesija daje trgovačkom društvu ‘VOLO d.o.o.’, na vremensko razdoblje od 20 godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji, a površina pomorskog dobra koje se daje u koncesiju iznosi 94.500 m².

Visina ponuđenog iznosa stalnog dijela naknade za koncesiju iznosi 0,2 kuna po m² zauzetog pomorskog dobra, odnosno 18.900,00 kuna godišnje, dok ponuđeni apsolutni iznos promjenjivog dijela naknade za koncesiju iznosi 22.636,00 kuna, to jest, 0.20% od ukupnog godišnjeg prihoda na području koje je dano u koncesiju, dok će ukupno investicijsko ulaganje u pomorsko dobro, temeljem ove koncesije iznositi 783.858,00 kuna.

D.G.