MALI LOŠINJ Produljena koncesija za luku nautičkog turizma u sklopu autokampa Poljana

Foto: Screenshot

MALI LOŠINJ – Vlada Republike Hrvatske je usvojila Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko – goranske županije o produženju roka trajanja koncesije za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma A/C Poljana.

Prijedlogom odluke, Vlada je dala suglasnost na Odluku Županijske skupštine Primorsko – goranske županije, kojom se  za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma A/C Poljana produžuje rok trajanja koncesije (dodijeljene trgovačkom društvu Lošinjska plovidba – Turizam d.o.o. te prenesene na trgovačko društvo ‘Uvala Poljana’ d.o.o.) za dodatne dvije godine, tj. do 20. travnja 2022. godine.

Ovlaštenik koncesije se u prvoj godini produženja trajanja koncesije obvezuje uložiti 220.000,00 kuna, za izgradnju ekrana postojećih mulova te dodatnih 630.000,00 kuna, za sanaciju i rekonstrukciju područja koncesije (sve u skladu s građevinskom dozvolom

Nemogućnost ovlaštenika koncesije da ishodi građevinsku dozvolu, kako bi realizirao investiciju na koju se obvezao Studijom gospodarske opravdanosti, razlog je produženja roka koncesije.

Iznos investicije u dodatne dvije godine iznosi 850.000,00 kuna.

D.G.