POSLJEDICA KORONAVIRUSA – U Jadranskom moru ribolovna aktivnost pala čak 40 posto!

Foto: Screenshot / EMODnet

Italija je bila prva država članica EU-a koja je 9. ožujka 2020. godine pokrenula blokadu u cijeloj državi, u nastojanju da ograniči širenje virusa COVID-19. Ubrzo nakon toga, blokade su uslijedile i u mnogim drugim zemljama, iako u različitim modalitetima. EMODnet Human Activity objavio je ilustraciju kakvog je utjecaja COVID-19 dosad imao na ribolovne aktivnosti i gustoću plovila u morskim bazenima EU. Pogledajte usporedne situacije na Jadranu u travnju 2019. i travnju 2020. godine. 

Tablica pada ribolovnih aktivnosti u europskim morima – * Povećanje ribolovnih aktivnosti u Crnom moru zasigurno je posljedica poboljšane pokrivenosti podataka u 2020. godini. Dakle, to ne ukazuje na stvarno povećanje gustoće ribarskih brodova ili ribolovne aktivnosti.

Često kažu da slika vrijedi tisuću riječi. U proteklih nekoliko mjeseci morali smo se navići na nikad viđenu i apokaliptičnu sliku praznih velikih gradova, koji inače bujaju životom. No, nismo vidjeli mnogo slika naših mora. Možda zato što smo skloni povezivati ​​beskrajna mora s tišinom. Zapravo, more i jest na neki način beskrajno, ali nije tiho. U prosincu 2019. godine,  Europska mreža za promatranje i podatke o moru (EMODnet) stavlja na raspolaganje karte EU gustoće pomorskih ruta , iz  Europske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA). Te karte sada nadopunjuju  EMODnetove karte gustoće plovila, objavljene u ožujku 2019. godine.

Već nekoliko mjeseci Europski opservatorij za ribarstvo i akvakulturu (EUMOFA) objavljuje bilten COVID-19, u kojem ističe kako se ribarski sektor bori da ostane profitabilan usprkos smanjenoj potražnji za ribljim proizvodima. No, uz primjenu smanjene potražnje i mjera socijalnog distanciranja, neki su ribari ubrzo shvatili da će im biti bolje ako zaustave ribolov.

Karte gustoće ribolova izvedene su iz signala, izvedenih iz brodskih automatskih sustava identifikacije za izbjegavanje sudara (AIS). Slični zaključci mogu se izvući iz sustava nadzora plovila (VMS) koji se koristi za kontrolu ribarstva. Nijedan sustav ne uključuje manje zanatske brodove koji se ribe približavaju obali, a koji čine posebno visok udio plovila na Mediteranu.

 

Prema tablici lijevo, ribarska aktivnost u Jadranskom moru u travnju 2020. godine uslijed posljedica pandemije koronavirusa, najviše je pretrpjela,  s čak 40% manje ribolovnih aktivnosti nego u isto vrijeme 2019. godine.