Potpuno se uređuje fortifikacijski sustav Pule i pretvara u novi turistički proizvod

Foto: Screenshot

PULA – Potpisom Ugovora ododjeli bespovratnih sredstava iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014-2020. između Grada Pule i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije započela je provedba strateškog projekta u okviru ITU mehanizma naziva „Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod“.

– Ugovorom Gradu Puli osigurano je sufinanciranje od 9 milijuna kuna bespovratnih sredstava za projekt vrijedan ukupno 23,3 milijuna kuna – istaknuo je gradonačelnik Pule Boris Miletić nadodavši kako se Gradu, kao nositelju projekta, omogućuje da zajedno s partnerima koji su Turistička zajednica grada Pule i Povijesni i pomorski muzej Istre, dodatno valorizira bogatu povijest pulskog fortifikacijskog sustava te stvori novu turističku ponudu koja predstavlja sinergiju između nasljeđa vojne baštine i suvremene kulture življenja.

Kao što je uvodno navedeno osigurano je ukupno 9 milijuna kuna bespovratnih sredstava od kojih se 5.552.274,93 kuna odnosi na Grad Pulu (28,88 % prihvatljivih troškova), 849.027,27 kuna na Turističku zajednicu Pule (84,99% prihvatljivih troškova), a 2.598.697,80 kuna na Povijesni i pomorski muzej Istre (84,99% prihvatljivih troškova).

– Ovim projektom Grad Pula želi pokrenuti kotačiće prošlosti i aktivirati ogroman potencijal kulturne baštine te kroz ulaganje u održivo korištenje kulturnih dobara povećati ponudu kulturnih i edukativnih sadržaja i događanja na dobrobit prvenstveno svih stanovnika urbanog područja Pula, a i šire, a time indirektno utjecati i na održivi razvoj gospodarstva i turizma – naglasio je Miletić.

Kroz projekt će se u utvrdi Kaštel i njenim podzemnim tunelima, u dvije razine dogoditi znatna fizička promjena u prostoru i ponudi sadržaja, a novostvoreno okruženje zasigurno će dati dugo čekani vjetar u leđa za kreiranje novih sadržaja kulturne ponude, novih pratećih servisa i potpuno novog potencijala za materijalizaciju brojnih razvojnih mogućnosti u različitim sektorima od značaja za Urbano područje, poručuju iz Grada Pule.

Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Ingrid Bulian kazala je da su od konkretnih aktivnosti vezanih uz realizaciju projekta upravo u tijeku postupci javne nabave za radove, usluge i ostale projektne aktivnosti s ciljem započinjanja samih radova čiji se završetak u ovom trenutku procjenjuje do studenoga 2022. godine.

– Povijesni i pomorski muzej Istre kroz ovaj projekt vidi mogućnost za rješavanje većeg dijela svojih infrastrukturnih pitanja, budući su na Kaštelu i u tunelskom prostoru Zerostrasse predviđeni građevinski radovi sanacije i zaštite čime će se u značajnoj mjeri poboljšati uvjeti za stručan muzeološki rad, prije svega u segmentu izložbene djelatnosti – kazao je ravnatelj Povijesnog i pomorskog muzeja Istre Gracijano Kešac.

Izgradnjom novog sanitarnog čvora, ugostiteljskog objekta te, osobito, realizacijom lifta koji će omogućiti vertikalnu povezanost Kaštela sa obje razine tunelskih prostora ispod Kaštela značajno će se podignuti i razina usluge posjetiteljima što je ujedno i pretpostavka za bitno veći broj posjetitelja na ovoj iznimnoj, do danas možda malo zapostavljenoj, lokaciji. Navedene aktivnosti će od ova dva, trenutno odvojena, punkta stvoriti prostor jedinstvene kulturne destinacije.

Osim kroz infrastrukturne radove na obnovi objekata, Povijesni i pomorski muzej Istre sudjeluje u sklopu ITU mehanizma i produkcijskom realizacijom velike i značajne izložbe o pulskim fortifikacijama, koja će obuhvatiti izložbene prostore Muzeja na Kaštelu, kao i tunelske prostore na obje razine.

Izložbom se želi prikazati cjelokupan sustav obrane Tvrđave Pula, njezine obrambene sektore i pojaseve te pojedinačno predstaviti sve fortifikacijske objekte, od obalnih i pojasnih tvrđava, preko većih i manjih bitnica do skupina obrambenih građevina.

Značaj projekta „Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod“ za Turističku zajednicu grada Pule ogleda se u dodatnoj turističkoj ponudi Grada koja će Kaštel, kao povijesnu utvrdu, na zanimljiv i interaktivan način približiti svim turistima koji posjete Pulu. Posebno je važno što će se, kako je već i navedeno, izgradnjom lifta omogućiti lakši pristup Kaštelu i Povijesnom i pomorskom muzeju Istre za turiste treće životne dobi koji čine značajan segment u turističkim dolascima u Puli.

– Spajanje povijesne baštine i modernih tehnologija te omogućavanje turistima da na taj način upoznaju kulturnu baštinu, trend je u svijetu kojega Turistička zajednica isto primjenjuje upravo kroz ovaj projekt – istaknula je direktorica Turističke zajednice Pula Sanja Cinkopan Korotaj pritom zaključivši kako je primarni cilj povećati posjećenost Kaštelu koji do sada, zbog svoje slabije pristupačnosti, zaostaje u broju posjeta za ostalim atrakcijama Pule.

D.G.