ROGOZNICA Iskrenuo kamion žala u more i pobjegao – Donačelnik: “Odgovarat će imenom i prezimenom!”

Foto: Čitateljica

ROGOZNICA – Ne čude više nikoga ljudi s potpunim defektom ekološke svijesti, koji se gotovo i ne skrivaju kad betoniraju i nasipaju more po svome. Bez studija utjecaja na okoliš i ikakvog mišljenja struke, bez dozvola stručnih i nadležnih tijela, bez oznaka o radovima, koji uz to moraju biti ograđeni – dakle potpuno ilegalno. Radi se tako diljem obale, a na koji način svako malo odjednom nikne po jedan novi mulić, sunčalište ili plaža, pokazuju snimke čitateljice iz Kanice kod Rogoznice. Kamiondžija mrtav-hladan iskipao pun kiper žala na pomorsko dobro, ma da ni prolaznike nije obavijestio o opasnosti, a kamoli već jadno i izmučeno more. 

– Pišem Vam u vezi događaja kojem smo danas svjedočili. U maloj uvali Oštrićka luka, Kanica, danas (kao i desetak puta prijašnjih godina) nasut je kamion žala s namjerom da se naspe morsko dno. Nekad bioraznoliko morsko dno danas je šljunčana plaža nasuta za turiste, i nastavlja se. Nikakvih oznaka za radove nije bilo te se sve dogodilo u par minuta. Ne znam tko je dao dozvolu niti kako niti postoji li. U uvjerenju sam da nekolicina ljudi iz uvale ne mari za okoliš i gledaju samo profit i ugodu za njihove goste. Nadam se da mi možete pomoći i  dati savjet kako postupati u ovakvoj situaciji – pita nas čitateljica koju smo uputili u komunalno redarstvo Općine Rogoznica.

Kamiondžija je, vidjevši da ga se snima, ubrzo i pobjegao.

Zbunjeni donačelnik

Kontaktirali smo i Općinu iz koje nam je odgovorio donačelnik, upravo zadužen za komunalni red i mir.

– Niti jedan kamion nije išao tamo! Mi smo ove godine reducirali plaže maksimalno i to samo one koje izađu vani iz mora, dakle eventualno bi popravili plažu na kopnu, jer u moru ionako ima dovoljno žala. Nećemo dozvoliti to što se radi i kažemo da nam se javi za svaki kamion koji se usudi takvo što napraviti. A oni koji to rade, i ako mi ne javi taj dan, onda će snositi odgovornost on, imenom i prezimenom – vidno ljut na pojedince koji zaobilazeći propise devastiraju na svoju ruku, odgovorio nam je donačelnik Općine Rogoznica, Ljubo Županović.

Poslije nekoliko minuta opet je nazvao i prilično promijenio intonaciju i stav:

– Ne treba od toga raditi dramu, ljudi ljeti tamo drže brodove, zimi ih povuku i naspu malo da poprave.

Na ponovljeni upit jesu li ti radovi legalni i odobreni od strane općine, rekao je da to tek mora provjeriti, ali koliko zna, to ljudi rade samoinicijativno:

– A bit će bio neki kamiončić, ali nikakva drama to nije – poručio nam je.

Podsjetili smo ga ipak na zakonske okvire (navodimo ih niže) kojih se mora svatko pridržavati kad se radi o bilo kakvim radovima na pomorskom dobru, na što nam je Županović odgovorio da će vidjeti slike, pa nam naknadno znati reći više.

Svjedočite li devastaciji pomorskog dobra, na ovo obratite pozornost!

Ukoliko svjedočite devastaciji i uništavanju javnog pomorskog dobra, svakako zovite policiju i mjesnog komunalnog redara. Posao komunalnog redara je utvrditi radi li se devastacija na području koje pokriva lokalna samouprava i ako utvrdi devastaciju, prijaviti devastatora nadležnim inspekcijskim službama. Posao policije je kontaktirati Lučku kapetaniju koja je nadležna inspekcijskim nadzorom provjeriti (ne)postojanje radova na specifičnom dijelu pomorskog dobra i utvrditi razinu devastacije, nakon čega se upućuje prijava protiv onoga tko se usuđuje uništavati javno pomorsko dobro.

Pritom uvijek obratite pozornost na dvije vrlo vidljive stvari:

  1. Na temelju članka 134. Zakona o gradnji, svako gradilište MORA imati obaveznu oznaku/ploču na kojoj moraju biti navedeni svi zakonski podaci prema Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište. Ploča treba obavezno sadržavati ime, odnosno tvrtku investitora, projektanta, izvođača, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv tijela koje je izdalo akt na temelju kojeg se gradi, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnost toga akta.
  2. Kako to taksativno navodi Središnji državni portal, prije početka građevinskih radova potrebno je prijaviti početak radova, osigurati gradilište i propisno ga označiti. Gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište.

Ukoliko ste snimili devastaciju pomorskog dobra, šaljite nam na info@morski.hr.

 

Jurica Gašpar
PROČITAJTE JOŠ: