Yacht klubu Vranjic Vlada dala koncesiju na 30 godina: “U ekologiju morat će uložiti 6,4 milijuna kuna”

Foto: DNŽ

VRANJIC – Vlada je usvojila prijedlog Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta na dijelu k.o. SOLIN, predio Brodoremontno brodogradilište Vranjic.

Usvajanjem ove Odluke koncesija se dodjeljuje trgovačkom društvu YACHT CLUB VRANJIC d.o.o. Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 30 godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji, na površini od 24 260 m².

Stalni dio koncesijske naknade koju je Ovlaštenik koncesije pritom dužan plaćati iznosi 30,00 kuna po metru kvadratnom zauzete površine pomorskog dobra godišnje (cca 728 tisuća kuna godišnje), odnosno 15% prihoda ostvarenog na pomorskom dobru za promjenjivi dio koncesijske naknade.

Sukladno usvojenoj Odluci, u pomorsko dobro Ovlaštenik koncesije dužan je uložiti ukupno 40 milijuna kuna, od toga 6,4 milijuna kuna u zaštitu okoliša. Planira se i zapošljavanje 70 radnika.

I.B.