Prijelazi za pogranični promet sa Slovenijom ponovno otvoreni

Foto: MUP

ZAGREB/LJUBLJANA – Od danas, 15. lipnja, temeljem dogovora između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, ponovno su otvoreni granični prijelazi za pogranični, izvještava Ministarstvo unutarnjih poslova. 

MUP navodi da su za promet otvoreni sljedeći granični prijelazi:

1. Lucija,
2. Slum,
3. Lipa,
4. Prezid II,
5. Zamost,
6. Blaževci,
7. Prilišće,
8. Pravutina,
9. Vivodina,
10. Kašt,
11. Novo Selo Žumberačko,
12. Kraj Donji,
13. Gornji Čemehovec,
14. Draše,
15. Plavić,
16. Luke Poljanske,
17. Mali Tabor,
18. Gornja Voća,
19. Preseka,
20. Sveti Martin na Muri,
21. Čabar,
22. Cvetlin,
23. Zlogonje,
24. Banfi.

D.G.