Foto: HRZ

U ovogodišnjoj Protupožarnoj sezoni sudjelovat će Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH iz sve tri grane Hrvatske vojske

Temeljem Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2020. i odluke glavnog vatrogasnog zapovjednika RH u ponedjeljak, 15. lipnja 2020. godine označen je početak ovogodišnje protupožarne sezone.

Zbog klimatoloških značajki i vremenskih uvjeta u priobalju te male opasnosti za izbijanje požara početak PP sezone i puni angažman svih sastavnica domovinske sigurnosti pomaknut je s 1. na 15. lipnja.

Prvog dana ovogodišnje Protupožarne sezone u večernjim satima bit će aktivirano i Operativno vatrogasno zapovjedništvo RH (OVZ) u Situacijskom operativnom središtu u Divuljama.

Foto: HRZ/Marinko Karačić

Za vrijeme trajanja glavnog napora PP sezone 2020. (od 15. lipnja do 30. rujna) Hrvatska vojska angažira se temeljem zahtjeva zapovjednika OVZ-a. Za vrijeme pomoćnog napora požarne sezone (od 1. siječnja do 14. lipnja i od 1. listopada do 31. prosinca) zračne snage djeluju temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta Hrvatske vatrogasne zajednice, a ostale snage temeljem zahtjeva glavnog vatrogasnog zapovjednika RH. Hrvatska vojska u spremnosti je tijekom cijele godine.

Zadaća Hrvatske vojske kroz trajanje PP sezone je pružanje pomoći i potpore lokalnoj zajednici i vatrogasnim postrojbama RH u gašenju požara otvorenog prostora, izviđanje iz zraka, prevoženje vatrogasnih i snaga kopnene vojske i materijalno-tehničkih sredstava zrakom, opskrbljivanje vodom pripadnika vatrogasnih snaga i kopnene vojske i stanovništva ugroženog požarom te spašavanje i evakuacija svih sudionika u gašenju požara, kao i stanovništva ugroženog požarom.

Foto: HRZ/Marinko Karačić

Za provedbu ovih zadaća iz sve tri grane Hrvatske vojske (Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, Hrvatske kopnene vojske i Hrvatske ratne mornarice) ustrojavaju se Protupožarne namjenski organizirane snage – PP NOS OS RH.

Tako će i ove godine Hrvatska vojska sudjelovati u PP sezoni sa zračnim protupožarnim snagama s ukupno 12 protupožarnih aviona (šest Canadaira CL-415 i šest Airtractora AT-802), te s još dva helikoptera Mi-8 MTV1 za gašenje požara i prijevoz vatrogasaca i opreme do požarišta. Za potrebe protupožarnih izviđanja na raspolaganju je i avion Pilartus PC-9M.

Foto: HRZ/Marinko Karačić

Kopnene snage sudjelovat će s 200 pripadnika u spremnosti za brzu intervenciju djelovanja u roku od sat vremena od dojave do izlaska na teren, a bit će razmještene u vojarnama u Kninu, Sinju, Benkovcu, Divuljama i Pločama.

Mornaričke snage sudjelovat će s jednim desantnim brodom minopolagačem (DMB) za prijevoz opreme i ljudi na otoke s velikim rezervoarom za vodu, te s jednim desantnim jurišnim brodom (DJB) za traganje i spašavanje i dvije gumene brodice.

Foto: Darko Maretić

Značajnu ulogu imat će i besposadni zrakoplovni sustavom „Orbiter 3“ koji će se koristiti za rano otkrivanje požara i omogućiti prijenos podataka u realnom vremenu u Situacijsko operativno središte u Divuljama.

Od početka godine, pripadnici zračnih protupožarnih snaga su, zaključno s 14. lipnja 2020. godine, sudjelovali u gašenju 73 požara (25 u Šibensko-kninskoj, 22 u Splitsko-dalmatinskoj, 19 u Zadarskoj, šest u Dubrovačko-neretvanskoj i jednog u Primorsko-goranskoj županiji). U ovogodišnjim akcijama gašenja požara sveukupno su zračne protupožarne snage ostvarile više od 210 sati naleta, pri čemu je izbačeno oko 9500 tona vode.

D.G.