PROBLEM U DALMACIJI Kako smanjiti mikrobiološko onečišćenje na plažama?

Foto: Morski HR / Ilustracija

‘Voda i klimatske promjene’ naziv je konferencije i javne tribine na kojoj će neki od sudionika sudjelovati  i online, a koja će se održati sutra, 17. lipnja, u splitskom hotelu Cornaro. Konferencija je dio projekta WATERCARE kojeg uz sufinanciranje  Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj i u sklopu međunarodnog projekta Interreg V-A Italija-Hrvatska, na području Splitsko-dalmatinske županije (SDŽ) provodi Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu. 

Projekt WATERCARE kao dio projekta Interreg V-A Italija Hrvatska, prema riječima voditelja projekta u SDŽ Josipa Matasa, vrijedan je 2.833.019,40 eura i realizira se u razdoblju od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2021. godine. U njemu uz Splitsko-dalmatinsku županiju sudjeluje još osam projektnih partnera/regija s područja Hrvatske i Italije.

– Splitsko-dalmatinska županija uključena je u niz međunarodnih projekata koje sufinancira Europska unija iz svog prekograničnog programa Interreg V-A Italija-Hrvatska i svi oni u raznim segmentima, pridonose suradnji regija i institucija dviju zemalja na temama od zajedničkog interesa. Jedan od takvih projekata je i WATERCARE (Water management solutions for reducing microbial environmental impact in coastal areas) ili ‘Upravljanje vodama u cilju smanjenja utjecaja mikrobiološkog onečišćenja u obalnom području’, odnosno očuvanje što čistijeg mora i plaža koje su među najcjenjenijima u Europi – pojasnio je Matas.

Cilj projekta WATERCARE je smanjenje utjecaja mikrobiološkog onečišćenja u vodama za kupanje nastalog uslijed velikih oborina, u skladu s Direktivom 2006/7/EZ Europskog parlamenta i vijeća o upravljanju kvalitetom voda za kupanje te u kontekstu zajedničkih strateških prioriteta EU za poboljšanje kakvoće obalnih voda, koristeći održive i inovativne tehnologije i pristupe.

U skladu s time, kako je kazao član projektnog tima u ime SDŽ Martin Bućan, projekt u koji su uključeni Splitsko-dalmatinska županija i stručna zajednica, bavi se razvojem integriranog sustava za praćenje kvalitete vode (WQIS) te sustava za uzbunjivanje.

– Prikupljeni podaci, pohranjeni u specifičnoj bazi podataka, koristit će se za identificiranje disperzije mikrobiološkog onečišćenja temeljem čega će se izdati upozorenje javnosti u stvarnom vremenu. Putem mrežne stranice projekta korisnici će imati slobodan pristup izlaznim podacima modela, a svi relevantni dionici će moći primijeniti potrebne mjere za smanjenje bakterijskog onečišćenja u morskoj vodi temeljem obavijesti iz sustava upozorenja, istaknuo je Bućan.

Problemi onečišćenja uslijed izlijevanja komunalnih voda prisutni su na obje jadranske obale te se moraju zajednički rješavati radi zaštite i očuvanja zdravlja ljudi, okoliša i turističkih aktivnosti. Provedbom projekta WATERCARE, poboljšanje kvalitete života građana prije svega će se očitovati u boljoj zaštiti zdravlja ljudi i okoliša, odnosno smanjenju utjecaja mikrobiološkog onečišćenja u vodama za kupanje uslijed velikih oborina te boljom kakvoćom voda za kupanje, što će imati pozitivne gospodarske učinke na održivi turizam Splitsko-dalmatinske županije.

D.G.