U Splitu niče Regionalni centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu, kojeg financira EU

SPLIT – Ministar turizma Gari Cappelli danas je u Splitu potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Turističko-ugostiteljskom školom Split u ukupnom iznosu od 74,3 milijuna kuna. Projekt se 85 posto financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, a 15 posto iz Državnog proračuna. Dodijeljena sredstva pokrivaju 100 posto prihvatljivih troškova u okviru projekta.

Razvoj turizma temelji se na inovativnosti, kvaliteti i gostoljubivosti. Pri tome su ključan element prvenstveno ljudi, oni koji pokreću turizam i stvaraju ideje. Obrazovanje temeljeno na kontinuiranom usavršavanju, razvijanju vještina i znanja uz vrhunske stručnjake i praktična iskustva, dugoročno je rješenje kojim osiguravamo budućnost našeg turizma. Hrvatski turizam usmjeren je prema svemu najboljem i upravo je to naša želja kroz ovaj projekt, stvoriti uvjete u kojem ćemo razvijati ljudske potencijale i poticati ih da budu najbolji u djelatnosti kojom se bave. Uz Split kao jednu od najperspektivnijih turističkih destinacija na Mediteranu, realizira se ukupno šest regionalnih centara kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu diljem Hrvatske, a time je stvorena okosnica buduće snage hrvatskog turizma  istaknuo je ministar Cappelli prilikom potpisivanja ugovora.

Foto: MINT

Podsjećamo, za koncept regionalnih centara kompetentnosti osigurano je više od 500 milijuna kuna iz Europskog socijalnog fonda te Europskog fonda za regionalni razvoj. U sektoru turizma i ugostiteljstva imenovano je šest regionalnih centara kompetentnosti, odnosno Srednja škola Zabok, Turističko-ugostiteljska škola Split, Ugostiteljsko-turistička škola Osijek, Ugostiteljska škola Opatija, Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula te Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik.

Regionalni centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu u Splitu provodit će projekt pod nazivom „Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva Split“. Glavne aktivnosti projekta bit će usmjerene na provedbu obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja u ugostiteljstvu i turizmu temeljenog na radu, a prema potrebama poslodavaca. Tako će se aktivnosti projekta provoditi u partnerstvu s osnivačem Splitsko-dalmatinskom županijom, s uglednim hotelskim poslodavcima (Hotel Split d.d. i Grand Hotel Lav d.o.o.), sa županijskom gospodarskom komorom, s udrugom Šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija te s tvrtkom H.L. DVORAC d.o.o. Također, kroz projekt osigurana je suradnja s obrazovnim ustanovama, i to s tri srednje strukovne škole turističkog i ugostiteljskog smjera iz područja županije i sa Sveučilištem u Splitu. 

Regionalni centar kompetentnosti u Splitu razvijat će standard zanimanja, kvalifikacije i strukovni kurikulum za kvalifikaciju hotelijersko-turistički tehničar kroz redoviti sustav strukovnog obrazovanja. Uz navedeno, razvijat će se također relevantni standardi i obrazovni programi u obrazovanju odraslih za kvalifikacije: voditelj (manager) hrane i pića, gastronom specijalist za dalmatinske delicije, event manager, voditelj malog hotela i voditelj prijamnog odjela hotela (šef recepcije). S obzirom na obuhvat kvalifikacija, regionalni centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu u Splitu profilirat će se kao centar izvrsnosti koji će generirati najbolji i najkvalitetniji ljudski potencijal ponajprije u segmentu hotelijerstva, ali i kroz obrazovne programe obrazovanja odraslih u segment gastronomije na području Dalmacije. Kao odgovor na promjenjive potrebe tržišta rada, dodatno su planirane neformalne edukacije.

Razvojem i provedbom programa redovitog srednjoškolskog obrazovanja, programa za obrazovanje odraslih i programa cjeloživotnog učenja, nabavom opreme i inovativnih programa korištenja novih tehnologija u RCK Split osiguravaju se programski uvjeti rada, čime postaje centar izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotnog učenja u sektoru turizma i ugostiteljstva. S ciljem unaprjeđenja mobilnosti, jedan program cjelovite kvalifikacije na razini 5. prema HKO razvit će se kao međunarodni program na engleskom jeziku. Inovativan pristup osigurat će se uspostavom E-RCK-a temeljenog na softverskim rješenjima/modulima u područjima upravljanja, praćenja izvedbe prakse i izlaznih kompetencija, sustava praćenja karijera i kvalitete te izradom digitalnih obrazovnih sadržaja i virtualnih rješenja u nastavi.

Centar će kroz provedbu aktivnosti adresirati i problem manjkave motivacije mentora, tako što će osnovati akademiju za mentore te izraditi prijedlog za vrednovanje statusa mentora.

Budući da cjelokupni sustav obrazovanja počiva na nastavnicima, u centru će se usavršavati upravo oni odgojno-obrazovni radnici uključeni ne samo u izvođenje suvremene nastave, nego i svih onih koji su u tijeku, a čija će izvedba osigurati prijeko potreban kvalitetni ljudski potencijal, koji će biti spreman aktivno i učinkovito uključiti se na tržište rada u Republici Hrvatskoj. 

D.G.