Sanacija lukobrana i mola u luci Vinjerac, radovi vrijedni 3,5 milijuna kuna

Foto: ŽLU Zadar

VINJERAC – Drugom polovicom svibnja započeli su građevinski radovi na sanaciji lukobrana i mola u luci otvorenoj za javni promet Vinjerac. Gat odnosno lukobran je u funkciji prihvata i priveza brodica i brodova te zaštite luke, mul je još i u funkciji priveza brodica i istezališta za brodice.

Foto: ŽLU Zadar

Planirana je sanacija kojom se poboljšava ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu što je nužno s obzirom na trenutno stanje. U postojećem stanju stabilnost i nosivost je umanjena, pa dijelom i narušena iz razloga što su se s vremenom realizirala razna oštećenja.

Realizacijom sanacije školjera će biti u punoj funkciji zaštite lukobrana i zajedno s parapetnim zidom zaštita luke od valova. Cijelim ovim planiranim zahvatom sanacije u prvom redu će se osigurati stabilnosti i nosivost konstrukcije, samim time i sigurnije korištenje vezova i prometa unutar luke.

Planirani rok izvođenja ovog projekta jest šest mjesci, Izvođač navedenih radova jest Akropolis d.o.o., vrijednost navedenih radova izosi 2,8 milijuna kuna bez PDV-a odnosno 3,5 milijuna kuna s uračunatim PDV-om.

D.G.