FAIRSEA Projekt poboljšanje uvjeta održivog upravljanja ribarstvom

Foto: Facebook / Ilustracija

STON – U sklopu projekta FAIRSEA Javna ustanova RERA S.D. u suradnji sa Udrugom Stonski školjkari  i Sveučilištem u Dubrovniku, organizirala je Info dane istoimenog projekta u Stonu, u prostorima Laboratorija za marikulturu u Bistrini. 

Opći cilj FAIRSEA projekta je poboljšanje uvjeta za uvođenje inovativnih pristupa za održivo upravljanje ribarstvom u Jadranskom moru temeljeno na razmjeni znanja i dijeljenju dobrih praksi među partnerima.

Budući da se postojeći modeli upravljanja ribolovom u najvećem broju slučajeva nisu pokazali učinkovitim u smislu dugoročne održivosti, već su naprotiv doveli do posvemašnjeg prelova, ukazuje se potreba za primjenom modela integralnog upravljanja okolišem, uključivo i ribarstvom kao jednom od njegovih sastavnica. Jedan od takvih je ekosustavni pristup ribarstvu koji bi trebao voditi ka održivom razvoju.

Foto: IZOR

Upravo na tu temu, u sklopu info dana, održano je predavanje prof.dr.sc. Ivana Katavića koji je svojim predavanjem obuhvatio četiri cjeline: 

  1. Osnove upravljanje morskim ribarstvom s posebnim obzirom na Jadran
  2. Regulacijske i provedbene mjere, modeli donošenja odluka i uključivanje dionika

III: Upravljanje ribolovom temeljeno na ekosustavnom pristupu,

IV: Primjena sustava za podršku odlučivanju u upravljanju ribolovnim aktivnostima

Tokom Info dana predstavnicima regionalne i lokalne uprave, predstavnicima  znanstvenog sektora kao i operaterima ribarskog sektora i akvakulture predstavljen je projekt FAIRSEA od strane Instituta za oceanografiju i ribarstvo.

D.G.