MODERNIZACIJA LUKE Pomorsko putnički terminal u luci Šibenik 

Foto: Luka Šibenik

ŠIBENIK – Lučka uprava Šibenik je pokrenula postupak pripreme realizacije projekta „Modernizacija lučkog područja luke Šibenik“, koji se sastoji od radova u putničkom i teretnom dijelu luke Šibenik, ukupne vrijednosti 182 milijuna kuna, a zgrada pomorsko-putničkog terminala (PPT) čini dio tog projekta. Dogradnja gata Vrulje – zgrada PPT za domaći i međunarodni pomorski promet odnosno pomorski granični prijelaz srednje kategorije s uređenjem prometnih površina i instalacija, čini III fazu ranije započetog Projekta modernizacije infrastrukture luke Šibenik koji je podijeljen u tri faze od koji su I i II faza: izgradnja vezova za međunarodni i domaći pomorski promet dovršene, a uporabna dozvola je izdana 2015. godine.

Nositelj ulaganja je Lučka uprava Šibenik. Projekt se odnosi na aktivnosti vezane uz poboljšanje funkcija morskih luka za koje su izravno odgovorne lučke uprave, primarno na izgradnju PPT koji je nužan u funkcioniranju luke i u skladu s djelatnostima koje se obavljaju u lukama: ukrcaj i iskrcaj putnika te ostale gospodarske djelatnosti koje su s djelatnostima luke u neposrednoj gospodarskoj, prometnoj i tehnološkoj vezi (pružanje usluga putnicima, lučko agencijski poslovi, poslovi zastupanja u carinskom postupku i dr.). Cilj ovog dijela projekta je nadogradnja infrastrukture kojom se unapređuje upravljanje i sigurnost prometa, kontrola pomorskog prometa i pratećih aktivnosti. Krajnji cilj projekta je poboljšanje povezanosti otoka u šibenskom arhipelagu i njihova integracija u širu prometnu mrežu kroz bolje prometne usluge te savladavanje ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast.

Planirana zgrada pomorsko-putničkog terminala ima tlocrt u obliku trapeza sa stranicama 65,68 m i 36,64 m x 52,95 m te se sastoji od dva zatvorena volumena odnosno dvije funkcionalne jedinice. Između dva volumena nalazi se javni natkriveni otvoreni prostor s vrtom u sredini prostora – atrij zgrade terminala. Veći volumen je katnosti prizemlje + kat + tehnička etaža, a manji volumen je katnosti prizemlje. Takav koncept i oblik zgrade rezultat je kompleksnih tokova putnika. Svojom postavom i geometrijom zgrada na lokaciji jasno odvaja domaći od međunarodnog prometa odnosno trajektni promet od prometa brodova na kružnim putovanjima. Izgradnjom PPT riješit će se međunarodni granični prijelaz prema Schengenskim uvjetima te radni prostor u kojem će biti objedinjene sve službe vezane za pomorski promet (lučka kapetanija, carina, policija, lučka uprava) i koji će biti smješteni u dijelu zgrade namijenjenom međunarodnom pomorskom prometu. Dio zgrade namijenjen domaćem pomorskom prometu omogućit će poboljšanje kvalitete usluge u linijskom prometu prema otocima  i u njemu će biti prostorije prikladne za kupnju karata i smještaj putnika do polaska linija te komercijalni sadržaji.

Projekt se uklapa u postavljene ciljeve i prioritete Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., prioritetna os 7: Povezanost i mobilnost.  Raspodjela troškova pokazuje da je omjer prihvatljivih i neprihvatljivih troškova gradnje PPT-a: 54,02% : 45,98%. Investicijski troškovi Projekta uključuju troškove izgradnje i opremanja te vezane operativne troškove provođenja projekta. Ukupni investicijski troškovi su procijenjeni na 61.861.142,15 kn s PDV-om dok prihvatljivi troškovi projekta iznose 32.205.098,07 kn s PDV-om.

Preostali dio troškova povezanih sa izgradnjom PPT, koji nisu prihvatljivi za financiranje putem sredstava EU fondova te infrastrukturni radovi u teretnom dijelu luke, bit će financiran putem kredita u visini od 20 mil. EUR.  Luka Šibenik kao i grad time dobivaju izgled primjeren gradu s dugogodišnjom pomorskom tradicijom i u skladu su sa Strategijom pomorskog razvitka RH, pojašnjavaju iz Lučke uprave Šibenik.

Svečanost poptisivanja ugovora za ovaj projekt održat će se u srijedu, 01.07.2020. u 10:30 h na tvrđavi Barone.

D.G.