Javni poziv za poduzeća iz sektora ribarstva i akvakulture

Foto: Boris Kačan

ZADAR – Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA objavila je Javni poziv na koji se mogu prijaviti mikro, mala i srednja poduzeća iz sektora ribarstva i akvakulture s ciljem ulaganja i uvođenja inovativnih koncepata u svoje poslovanje.

Poziv je objavljen u sklopu projekta INVESTINFISH, na kojem AGRRA ima ulogu partnera, a vrijedan je nešto više od 11 milijuna kuna i financiran od strane Europske Unije u sklopu programa prekogranične suradnje INTERREG Italija – Hrvatska. Cilj je jačanje konkurentnosti proizvodnog sustava ribarstva i akvakulture kroz promociju investicijskih programa usmjerenih na stjecanje inovacijskih usluga. Projektom će se u 6 hrvatskih i talijanskih partnerskih regija implementirati pilot akcije koje će omogućiti skupini poduzeća iz sektora ribarstva i akvakulture kreiranje personaliziranog plana za poboljšanje konkurentnosti i vlastitog pozicioniranja na tržištu.

Skupina od 48 poduzeća, odnosno 8 za svako pilot-područje, bit će odabrana putem otvorenog Javnog poziva. Navedenih 48 poduzeća surađivat će s projektnim partnerima na otkrivanju koristi suradničkog i otvorenog inovacijskog pristupa kojim bi se povećala njihova vlastita inovacijska sposobnost. Temeljem Javnog poziva provodi se natječaj za odabir gospodarskih subjekata koji će uživati pogodnosti i bit će im pružena usluga savjetovanja specijaliziranih stručnjaka s ciljem uvođenja inovativnih usluga i/ili tehnoloških proizvoda na temelju iskazanih potreba.

AGRRA poziva mikro, mala i srednja poduzeća u sektoru ribarstva i akvakulture sa sjedištem u Zadarskoj županiji da iskažu svoje inovacijske potrebe te da se prijave na Javni poziv. Uvjeti za prijavu, tekst javnog poziva i obrazac za iskaz interesa dostupni su na službenoj web stranici, a dodatne informacije o projektu dostupne su na projektnoj web stranici.

I.B.