Foto: Boris Kačan / Ilustracija

Europska komisija (EK) pokrenula je javno savjetovanje o posebnom postupku oporezivanja PDV-om putničkih agencija i turoperatora. To je jedna od glavnih tema za koje Udruženje putničkih agencija HGK već godinama lobira na nacionalnoj i europskoj razini, a taj trud rezultirao je studijom EK koja je proučila postupak posebnog oporezivanja u svim zemljama i donijela preporuke za njegovu izmjenu. U njoj su, na poziv HGK, sudjelovale i hrvatske agencije putem webinara i anketa.

– Posebni postupak oporezivanja  stavlja turističke agencije u  neravnopravan položaj s ostalim sudionicima u turizmu, jer se turističke agencije oporezuju općom stopom PDV-a od 25 posto, dok za sve druge vrijedi snižena stopu od 13 posto. Dodatan problem je i što države članice EU različito provode i primjenjuju posebni postupak oporezivanja agencija, a  i opća stopa PDV-a je u različita u zemljama EU. U Hrvatskoj je jedna od najviših, što znači da su hrvatske agencije u najnepovoljnijoj situaciji. Putničke agencije i turoperatori koji se nalaze u trećim zemljama npr. nama susjednoj BiH i Srbiji, ali i neke online platforme registrirane izvan EU zone, nisu obuhvaćene posebnim postupkom oporezivanja – objašnjava Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija HGK. 

Agencije koje se bave kongresima su nekonkurentne u smislu da klijenti imaju pravo odbitka pretporeza u slučaju da korporativna događanja organiziraju direktno s hotelijerima ili PR i sličnim agencijama koje također nisu obvezne primijeniti poseban postupak oporezivanja. U slučaju kada to rade preko putničke agencije koja usluge fakturira po PPO-u, povrat PDV-a  ne mogu ostvariti jer nije iskazan na računu.

– Na raznim javnim natječajima, naša ponuda bez PDV-a je jednaka ponudi sa PDV-om. Ako se na taj natječaj javi hotel direktno, on ne primjenjuje poseban postupak, već izražava cijenu bez PDV-a. Naručitelj koji je u sustavu PDV-a u tom slučaju gleda cijenu bez PDV-a, dakle agencije tu nemaju šanse – naglašava Žgomba te ističe da je segmentu kongresnog i poslovnog turizma, kao i cijelom sektoru putničkih agencija, korona kriza zadala udarac zbog kojeg već od veljače bilježe preko 90 posto pada prometa bez nekakvih naznaka značajnijeg pomaka prije proljeća 2021.  

– Stoga je važnije nego ikad pojednostaviti i omogućiti agencijama uvjete za oporavak, a posebni postupak oporezivanja je ključan korak ka tome. Loptica je na Europskoj komisiji, ali vjerujemo da će nova Vlada, ministar Marić s kojim smo imali sastanke na ovu temu i pokazao je veliko razumijevanje, kao i nova  ministrica turizma koja ima iskustva u EU poslovima, izvršiti pritisak da se ovo pitanje privede kraju što ranije – zaključio je Žgomba

U anketi koju je provela HGK među članicama  prije upućivanja mišljenja  u ECTAA-u, agencije  su se izjasnile da osim nekonkurentnosti agencija na svim razinama, ovaj postupak treba ukinuti i zbog administrativnog opterećenja i nejasnosti primjene. Proces obračuna PDV-a  je vrlo složen i kompliciran, svaka transakcija se zasebno obračunava, dakle posebni postupak je jako individualiziran i ne može se automatizirati. To zahtijeva dodatne djelatnike, posebne evidencije ulaznih/izlaznih računa, proučavanja u kojem svojstvu agencija nastupa, što, osim što je frustrirajuće i zahtjevno, stvara dodatne troškove putničkim agencijama.

Udruženje putničkih agencija HGK objedinilo je odgovore primljene putem ankete te u ime turističkih agencija i turoperatora u Hrvatskoj poslalo u ECTAA koja će dostaviti jedinstven europski odgovor sektora Europskoj komisiji.  Javno savjetovanje bit će otvoreno do 14. rujna, a u skladu s rezultatima i preporukama, Komisija će napraviti procjenu učinka koja će dovesti do izmjene postupka.

I.B.