Kamen kojim je bila popločana senjska riva, pobacan u more – Doznali smo što se dogodilo

Foto: Miro Martulaš, Lucija Vrban / Screenshot

SENJ – Kamen kojim je bio popločen Senj, jednostavno je bačen u more u Senjskoj luci. Sve se to dogodilo pod prozorom gradonačelnika, Lučke uprave, Lučke kapetanije, građevinske inspekcije, upozorava nas stanovnik ovog podvelebitskog mjesta stoljećima šibanog jakom burom. 

– Stari (kvalitetni) kamen kojim su bile popločane senjske rive, nakon obnove i postavljanja novih ploča, nepropisno, nedozvoljeno i nelegalno je deponiran u more – tvrdi čitatelj koji podsjeća i na Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama u kojem doista u članku 89. stoji da se jedino posebnom i jasnom odlukom tijela uprave nadležnog za poslove graditeljstva može dozvoliti odlaganje građevinskog materijala na morsku obalu ili u more.

Pri tom je to nadležno tijelo dužno prije donošenja odluke pribaviti suglasnost nadležnog tijela za poslove zaštite okoliša, vodoprivrede i nadležne lučke kapetanije. Tijelo uprave nadležno za poslove graditeljstva može dozvoliti odlaganje građevinskog materijala ukoliko je taj materijal prije odlaganja podvrgnut ispitivanju fizičkih i kemijskih svojstava te ukoliko su navedena tijela dala suglasnost.

Također, zbrinjavanje građevnog otpada (od iskopa, rušenja objekata, otpadnog materijala i dr.) je zaseban problem, budući da isti predstavlja posebnu kategoriju otpada koju sukladno Direktivama EU i važećem Zakonu o održivom gospodarenju otpadom nije dopušteno odložiti na neusklađena odlagališta otpada.

Lučka uprava posao odradila na svoju ruku: “Uopće nisu zvali Konzervatorski odjel”

Da nešto ne valja u Senju, doznajemo i iz Konzervatorskog odjela u Gospiću, čiji su se djelatnici odmah po dojavi spustili do mora.
– Djelatnici Konzervatorskog odjela u Gospiću o svemu su obaviješteni te je 28. srpnja 2020. godine izvršen terenski pregled, pri čemu su utvrđene nepravilnosti. Temeljem izvršenog terenskog pregleda Konzervatorski odjel u Gospiću uputio je zahtjev za očitovanje i dostavu podataka Lučkoj upravi Senj, koja je investitor predmetnog zahvata. Daljnje utvrđivanje činjeničnog stanja je u tijeku – odgovorio nam je u priopćenju Nediljko Vančo, d.p.u. prof. soc., viši stručni savjetnik-konzervator pri Konzervatorskom odjelu u Gospiću.

– Obzirom da nismo bili obavješteni o d strane investitora o početku radova, nismo bili u mogućnosti odlučivati o količini kamena koji će se ponovno ugraditi u mol ili gat, a u odobrenju za radove je izričito pisalo da investitor mora izvijestiti Konzervatorski odjel u Gospiću, dok mi nismo bili obavješteni – dodao nam je još Vančo putem telefona.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10223955363814639&set=gm.3172487899544334&type=3&theater&ifg=1

Nije nam ovo demantirao ni sam ravnatelj Lučke uprave Senj, koji je pojasnio što su radili i zašto je kamen pobacan u more.

– Radili smo izvanredno održavanje Gata sv. Nikole u luci Senj koji je podrazumijevao zamjenu temelja tog gata. Radilo se tako da su ronioci morali maknuti materijal koji je bio ispred, kao i kamen. Kad se to napravilo, ostala je jedna depresija i nazad se trebao vratiti kvalitetan materijal koji će raditi zaštitu. Kako smo maknuli šetni dio gata i privremeno deponirali na jednom dijelu luke, mi smo dio kamena koji se mogao ugraditi, ugradili,  a dio kojeg nismo mogli ugraditi, a adekvatan je za gradnju na drugim lokacijama, deponirali smo u jednom dijelu luke, a onaj dio koji se ne može upotrijebiti, stavili dolje u tu depresiju da to zaštitimo u istom obimu kao što je bilo prije početka izvanrednog održavanja – ispričao nam je ravnatelj Predrag Dešić, mag. ing. pp. to.

Ravnatelj Lučke uprave: “Mislili smo da ih treba obavijestiti Ured za graditeljstvo”

Na pitanje zašto se nisu obratili Konzervatorskom odjelu i pitali ih za mišljenje, odgovara:

– Mi smo dobili uvjerenje Konzervatorskog odjela u Gospiću gdje je pisalo da ih moramo obavijestiti. Mi smo obavijestili putem ureda za graditeljstvo prilikom prijave radova. Uz zahtjev smo mislili da Ured za graditeljstvo obavještava sve one koji su u tom procesu, i građevinsku inspekciju i inspekciju zaštite na radu i sve relevantne institucije. Bio je konzervator iz Gospića i sve smo pregledali i fotodokumentirali. Vidio je što je obrađeno, a što deponirano i snimio je ono što se nalazi pod morem. treba reći da se ovdje ne radi o nasipavanju, već popunjavanju praznog prostora. Ovih ćemo dana pripremiti završno izvješće u kojem ćemo napraviti i svoj osvrt na ove radove – kazao nam je ravnatelj Lučke uprave Senj, Predrag Dešić.

Jurica Gašpar