KORNATI – POPIS SVIH OTOKA Sigurna i mirna oaza nevjerojatne ljepote

Foto: Boris Kačan

Nacionalni park Kornati veći je dio Kornatskog akvatorija, koji je 1980. godine, zbog izuzetnih krajobraznih ljepota, zanimljive geomorfologije, velike razvedenosti obalne crte i naročito bogatih biocenoza morskog ekosustava, proglašen nacionalnim parkom.

Kornatski arhipelag, kao posebna i zasebna otočna skupina smještena na sutoku šibenskih i zadarskih otoka, rasprostire se na površini od oko 320 km2 i uključuje oko 150 kopnenih, stalno ili povremeno nadmorskih jedinica. Ovaj najrazvedeniji otočni ekosustav u Jadranskom moru, koji uključuje čak 12% svih otoka hrvatskog Jadrana (1264 otoka, od čega je 67 napučenih), a tek 1% ukupne hrvatske morske površine, odavno plijeni pozornost brojnih nautičara, ronilaca, planinara i drugih zaljubljenika u prirodu i ono što priroda nudi.

Otok Žut, Kornati – Foto: Boris Kačan

Od Balabre do Samograda na ukupnoj dužini od 35 km ili 19 NM (između Dugog Otoka i Žirajskih otočića) i od Mane do Gangarola u širini od 13 km ili 7 NM (između otvorenog Jadrana i Pašmana, Vrgade i Murtera) smještena su čak četiri otočna niza razvrstana u dvije grupe: Gornje Kornate – Sitski i Žutski otočni niz s ukupno 51 kopnenom jedinicom; i Donje Kornate – Kornatski i Pučinski ili Piškerski otočni niz s ukupno 98 kopnenih jedinica. Najsjeverniji otok Kornatskog arhipelaga jest otočić Mala Balabra ( 43° 56′ 50” N, 15° 17′ 00” E), najjužniji je Južnji Opuh (43° 40′ 29” N, 15° 30′ 08” E), najzapadniji Vela Aba (43° 52′ 14” N, 15° 12′ 42” E) i najistočniji Samograd (43° 41′ 15” N, 15° 33′ 42” E).

Prosječna površina kornatskog otoka iznosi tek 0,47 km2, ali treba zna

ti da samo na otok Kornat (32,5 km2) i otok Žut (14,8 km2) otpada 70 % ukupne kopnene površine. Dodamo li tome jos Piškeru, Levrnaku, Lavsu i Situ, tada na navedene otoke otpada čak 88 % od ukupne kopnene površine Kornatskog arhipelaga (ukupna površina iznosi 69,452.963 m2). Tek 9 otoka veće je od 1 km2, dok ih je 76 manje od 1 ha. Prema nekim podacima, dužina obalne crte otoka Kornata iznosi oko 66 km, dok za Donje Kornate (odnosno za NP “Kornati”) ta vrijednost iznosi oko 238 km. Slijedom navedenih karakteristika, kao najvredniji resurs ovog labirinta kopna u moru i mora u kopnu svakako možemo navesti “razvedenost”.

Kornati u brojkama

 • broj otoka = 89
 • površina parka = 217 km2
 • površina kopna = 50 km2
 • površina mora = 167 km2
 • duljina obale = 238 km
 • koeficijent razvedenosti obale = 9,54
 • najviša točka = 237 m (Metlina na otoku Kornatu)
 • najdublja točka = 125 m (na samoj granici parka JI od Purare)
 • najviša kruna = 82 m (Kolobučar)
 • najdulja kruna na jednom otoku = 1.530 m (Mana)
 • najdublja kruna (ispod površine mora) = 92 m (Piškera)
 • ukupna duljina kruna (nad morem) = 12 km
 • najniža prosječna temperatura = 8°C (veljača)
 • najviša prosječna temperatura = 25°C (kolovoz)
 • broj sunčanih sati godišnje = 2.700
 • duljina svih suhozida = 330 km

BORIS KAČAN PHOTOGRAPHY

Popis otoka

 Naziv otoka

(prema Izletničkoj karti NP “Kornati”)

Naziv otoka na pomorskoj karti

(ako je različit od naziva na Izletničkoj karti)

geografska širinageografska dužinapovršina (m2)
  1. Aba V. – 43°52,00’N 15°13,00’E 383.042
  2. Arapovac – 43°47,75’N 15°18,30’E 9.918
  3. Babina Guzica – 43°42,65’N 15°30,10’E 11.176
  4. Balun – 43°48,40’N 15°15,50’E 49.553
  5. Bisaga – 43°48,55’N 15°17,20’E 92.237
  6. Bisaga – 43°44,75’N 15°25,60’E 6.084
  7. Blitvica – 43°46,35’N 15°21,65’E 5.329
  8. Borovnik – 43°48,70’N 15°15,50’E 273.219
  9. Crnikovac Šilo 43°50,75’N 15°14,45’E 20.691
 10. Desetinjak – 43°42,40’N 15°28,00’E 2.324
 11. Desetinjak D. – 43°42,55’N 15°27,80’E 1.260
 12. Desetinjak G. – 43°42,65’N 15°28,00’E 1.210
 13. Dragunarica M. – 43°51,70’N 15°13,40’E 50
 14. Dragunarica V. – 43°51,70’N 15°13,55’E 17.344
 15. Garmenjak Garmenjak V. 43°42,15’N 15°27,90’E 131.858
 16. Golić – 43°48,80’N 15°16,80’E 10.275
 17. Gominjak – 43°43,30’N 15°24,90’E 253.298
 18. Grego Garmenjak M. 43°42,50’N 15°28,10’E 50.204
 19 Gustac – 43°46,60’N 15°21,25’E 284.502
 20. Gustac – 43°44,85’N 15°23,30’E 284.450
 21. Janjčar Jančar 43°43,20’N 15°26,15’E 59.309
 22. Kalafatin Hrid Prišnjak 43°50,20’N 15°14,45’E 77
 23. Kalafatin (Hrid Kamičić) Hrid Kamičić 43°47,60’N 15°17,20’E 844
 24. Kalafatin D. Hrid Kamičić 43°47,55’N 15°17,20’E 72
 25. Kalafatin od Gustaca (Hrid Gizela) Hrid Grislac 43°46,50’N 15°21,55’E 26
 26. Kalafatin od Piškere Hrid Kamičić 43°46,15’N 15°21,40’E 41
 27. Kalafatin od Ropotnice Hrid Kalafatin 43°46,65’N 15°21,90’E 4
 28. Kasela –
 43°44,50’N
 15°23,70’E 342.384
 29. Kaselica – 43°44,25’N 15°23,95’E 2.469
 30. Kolobučar Klobučar
 43°44,40’N
 15°23,25’E 110.003
 31. Koritnjak – 43°46,95’N 15°20,55’E 116.600
 32. Kornat – 43°48,10’N 15°20,00’E 32.463.820
 33. Kurba Kurba Vela 43°41,80’N 15°29,85’E 1.736.793
 34. Lavsa – 43°45,10’N 15°22,50’E 1.756.113
 35. Levrnaka – 43°49,30’N 15°15,30’E 1.833.883
 36. Lučmarinjak – 43°41,00’N 15°29,30’E 100.503
 37. Lunga – 43°43,75’N 15°25,40’E 617.814
 38. Mana – 43°48,10’N 15°16,50’E 395.627
 39. Maslinjak – 43°48,00’N 15°18,00’E 65.363
 40 Mrtenjak Mrtovnjak
 43°42,50’N
 15°32,40’E 97.928
 41. Mrtvac Mrtovac
 43°49,55’N
 15°14,10’E 48.875
 42. Obručan M. – 43°50,15’N 15°13,50’E 4.618
 43. Obručan V. – 43°50,10’N 15°13,90’E 96.552
 44. Okjuč – 43°41,70’N 15°28,65’E 358.291
 45. Opuh Južni Puh G. 43°40,50’N 15°30,20’E 7.175
 46. Opuh Kameni Kameni Puh 43°40,60’N 15°31,35’E 9.290
 47. Opuh Vodeni Vodeni Puh 43°40,70’N 15°30,95’E 6.766
 48. Opuh Zmorašnji Puh
 43°40,60’N
 15°29,95’E
 13.625
 49. Oršjak (Krpejina) Krpeljina 43°45,30’N 15°24,65’E 13.449
 50. Panitula M. – 43°45,30’N 15°21,50’E 30.699
 51. Panitula V. – 43°45,50’N 15°20,90’E 147.762
 52. Piškera (Jadra) Piškera
 43°46,05’N
 15°20,60’E 2.668.046
 53. Plescina –
 43°48,50’N
 15°16,50’E 39.846
 54. Prduša Prduša V. 43°42,85’N 15°27,40’E 48.779
 55. Prišnjak V. (Crnikovac) Prišnjak V.
 43°44,30’N
 15°24,45’E 91.812
 56. Prišnjak M. – 43°44,20’N 15°24,65’E 6.464
 57. Purara M. Hrid Klint 43°41,60’N
 15°26,90’E
 2.288
 58. Purara V. Purara
 43°41,85’N
 15°26,50’E 24.423
 59. Rašip Rašip V. 43°46,70’N 15°18,60’E 246.069
 60. Rašip M. – 43°47,35’N 15°17,75’E 154.559
 61. Rašipić – 43°47,05’N 15°18,20’E 10.872
 62. Samograd –
 43°41,30’N
 15°33,65’E 44.894
 63. Sika Ravna – 43°44,80’N 15°25,80’E 40.210
 64. Sikica D. Bubuljaš V. 43°47,95’N 15°17,30’E 5.710
 65. Sikica G. Bubuljaš M. 43°48,05’N
 15°17,55’E
 3.585
 66. Sikica Plitka Bisagica
 43°48,20’N
 15°17,70’E 2.594
 67. Skrižanja M. Skrižanj M.
 43°42,10’N
 15°31,40’E 12.694
 68. Skrižanja V. Skrižanj V. 43°41,95’N
 15°31,70’E
 71.701
 69. Smokica M. Smokvica M. 43°43,45’N
 15°29,50’E
 9.285
 70. Smokica V. Smokvica V. 43°43,70’N 15°28,80’E 1.054.430
 71. Smokvenjak –
 43°51,00’N
 15°14,60’E
 79.108
 72. Strižnjak – 43°49,15’N
 15°17,10’E
 26.778
 73. Sušica – 43°49,70’N
 15°15,35’E
 58.431
 74. Svršata Svršata Vela 43°51,65’N
 15°16,85’E
 270.089
 75. Svršata Mala –
 43°51,55’N
 15°17,50’E
 15.159
 76. Šilo Šilo Velo 43°51,30’N 15°14,05’E 676.758
 77. Škanj Mali Hrid Škanj 43°45,35’N
 15°21,35’E
 683
 78. Škanj V. Hrid Škanj
 43°45,35’N
 15°21,25’E
 2.015
 79. Škuj Škulj
 43°43,30’N
 15°27,60’E
 881.017
 80. Tovarnjak (V. Prišnjak) Prišnjak V.
 43°50,30’N
 15°14,70’E
 23.841
 81. Vesejuh Veseljuh 43°45,90’N
 15°22,20’E
 14.888
 82. Vodenjak – 43°43,75’N
 15°24,20’E
 80.964
 83. Vodenjak (Prduša M.) Prduša M. 43°42,60’N
 15°27,40’E
 25.333
 84. Vodenjak M. (Žakanac) Žakanac 43°43,30’N
 15°25,90’E
 7.343
 85. Volić Hr. – 43°42,10’N 15°26,10’E 950
 86. Vrtlić –
 43°41,60’N
 15°33,00’E 13.525
 87. Zornik – 43°51,20’N 15°14,50’E 6.635
 88. Žakan Kameni – 43°43,15’N
 15°26,60’E
 320.008
 89. Žakan Ravni – 43°43,65’N 15°26,35’E 301.058

Ukupna površina: 49.667.648 m2 

Mala mirna oaza između dva Žakana (Ravnog i Kamenog) – Foto: Boris Kačan

PROČITAJTE JOŠ:

KORNATI: Činjenice o rajskom arhipelagu koje možda niste znali