Ministarstvo vanjskih poslova: “Ne planiramo gospodarski pojas u Jadranu, imamo dobru suradnju s Italijom”

Gospodarski pojas u Jadranu / Foto: Facebook

Talijanski parlamentarac Andrea Delmastro je prije nekoliko dana ispred Odbora za vanjske poslove glasno prozvao Republiku Hrvatsku zbog recentnih uzapćenja talijanskih plovila u nedozvoljenom ribolovu (unutar hrvatskog teritorijalnog mora) i ekspresnog djelovanja hrvatskih sudova u svrhu njihova kažnjavanja. S obzirom na vrlo grube i teške riječi upućene Republici Hrvatskoj, traženje isprike premijera Andreja Plenkovića i spominjanja ratne mornarice, a sve to u instituciji talijanskog Parlamenta, te brojne političare koji na taj način doživljavaju hrvatsko legitimno čuvanje granice i ribljeg fonda, zamolili smo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova na očitovanje o nekoliko teza izrečenih u članku kojeg smo objavili 28. srpnja.

Koji je stav hrvatske diplomacije o sve učestalijim upadima talijanskih ribara u hrvatske vode, izraženim pretenzijama za hrvatskim teritorijem i uvijek aktualnom pitanju gospodarskog pojasa, odgovorili su nam iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

ZERP je dio “voda Europske unije”

Talijani tvrde da je “Hrvatska jednostrano proglasila zaštićeno područje za ribolov… otela more, otela ribare… i da sve to nije u skladu sa stavom EU”. Koji je Vaš službeni stav na tu temu?

– Republika Hrvatska je u skladu s međunarodnim pravom proširila svoju jurisdikciju na moru, izvan granica hrvatskog teritorijalnog mora, odnosno izvan svojih nacionalnih granica, te sada u tim prostorima mora ostvaruje suverena prava i obavlja jurisdikciju do sredine Jadrana kroz pravne režime Zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa (ZERP-a) i epikontinentskog pojasa.

Navedeno je učinjeno odlukama Hrvatskog sabora o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru iz 2003., 2004., 2006. i 2008. godine, vezano za ZERP, kojima je utvrđeno i da pojas ZERP-a obuhvaća morski prostor od vanjske granice teritorijalnog mora u smjeru pučine do vanjske granice dopuštene općim međunarodnim pravom. Epikontinentski pojas, tj. morsko dno i podmorje koje se proteže ispred hrvatske obale pripada Republici Hrvatskoj bez potrebe posebnog proglašenja.

Uzimajući u obzir ribolovni aspekt, valja podsjetiti kako je nakon ulaska Republike Hrvatske u EU, područje ZERP-a, kao i svi isključivi gospodarski pojasevi, ribolovne i ekološke zone drugih država članica Europske unije, postalo dio „voda Europske unije“, u kojem se primjenjuju pravila zajedničke ribarstvene politike i ostvaruje suradnja između država članica EU vezano za zaštitu morskog okoliša, koji su ujedno Republici Hrvatskoj posebno bitni i koji se do ulaska Hrvatske u EU nisu primjenjivali na države članice EU. Tako se ribolov u ZERP-u odvija isključivo sukladno zajedničkoj ribarstvenoj politici EU, ribarska plovila Eu imaju jednako pravo pristupa tim vodama i ne može im se zabraniti pristup (ni naplaćivati), a pravo nadzora i kontrole provedbe tih pravila imaju svi hrvatski inspektori koji sada kao inspektori EU mogu u ZERP-u kontrolirati sve ribarice, uključujući i ribarice drugih država članica.

Na taj način Republika Hrvatska u Jadranu ostvaruje sve bitne sadržaje isključivog gospodarskog pojasa, a ostvaruje ih u skladu s međunarodnim pravom i pravnom stečevinom EU.

U Saboru 20 zastupnika podržalo proglašenje Gospodarskog pojasa, 78 bilo protiv

Planira li Republika Hrvatska proširiti jurisdikciju isključivog gospodarskog pojasa do sredine Jadrana?

– Slijedom Zaključka Vlade RH iz listopada 2016. godine, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova bilo je zaduženo da u koordinaciji s drugim nadležnim ministarstvima započne konzultacije s državama članicama EU i Europskom komisijom vezano za zaštitu interesa RH u Jadranskom moru, uključujući i mogućnost proglašenja te pune primjene isključivog gospodarskog pojasa RH.

O svemu poduzetom sastavljeno je detaljno Izvješće o konzultacijama o zaštiti interesa Republike Hrvatske u Jadranskom moru, koje je Vlada RH prihvatila na svojoj sjednici održanoj 2. studenoga 2017.

Početkom 2018. godine, a potom i u travnju 2019. godine u Hrvatskom saboru su održane rasprave o Prijedlogu odluke o izmjeni Odluke o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru (predlagatelja Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista), koja nije rezultirala donošenjem odluke o formalnom proglašenju isključivog gospodarskog pojasa (20 glasova „za“, 78 „protiv“ i 4 „suzdržana“).

Republika Hrvatska tako u ovom trenutku svoja prava i legitimne interese u skladu s Konvencijom UN-a o pravu mora (UNCLOS) ostvaruje samostalno i kroz mehanizme suradnje koji joj stoje na raspolaganju (u okviru Europske unije),  u skladu s UNCLOS-om i pravnom stečevinom Europske unije, kroz pravne režime ZERP-a i epikontinentskog pojasa.

Istupi nekih talijanskih političara ne brinu, jer nisu odraz talijanske politike

Kako biste komentarali izjave pojedinih političara, pogotovo talijanskog parlamentarca Andree Delmastroa?

– Kada je riječ o istupima talijanskih političara povodom uzapćenja ribarice „Furore“ i četvorice ribara, željeli bismo skrenuti pozornost da je riječ isključivo o pripadnicima jedne političke stranke, za koju teško možemo reći da određuje smjer talijanske politike ili da istupi njezinih članova odražavaju politiku talijanske vlade. Tijekom proteklih nekoliko mjeseci, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u više je navrata razgovarao s talijanskim kolegom Di Maiom i svi su ti razgovori bili vrlo srdačni i prvenstveno usmjereni na suradnju u okviru borbe protiv pandemije COVID-19, kao i razmjenu mišljenja o nizu složenih pitanja koja su bila na dnevnom redu hrvatskog predsjedanja Vijećem EU. O kvaliteti i razini bilateralnih odnosa s Italijom svjedoče i aktualne pripreme za održavanje 4. sastanka Odbora ministara u čijem radu sudjeluje niz resora iz obje Vlade, a sve u cilju dodatnog unaprjeđenja suradnje – odgovor je Ministarstva vanjskih i europskih poslova na upite portala Morski HR.

Jurica Gašpar

PROČITAJTE JOŠ:

VIDEO Talijani pobjesnili: “Kažnjavaju nam ribare jer su ušli 236 metara, angažirajmo mornaricu i kaznimo pljačkaše!”