Započela terenska istraživanja stivanskoga govora

SUTIVAN – Dva vrsna jezikoslovca/filologa dr. sc. Dunja Jutronić i dr. sc. Filip Galović započeli su temeljito istraživanje današnjega govora Sutivana, jednoga od triju bračkih mjesta (uz Milnu i Supetar), za koje se u dijalektologiji drži da su cakavska.

Upravo spoznaja koliko je toga specifičnoga iskonskoga govora još uvijek živo među starijim svijetom, ali i srednjom i mlađom generacijom Stivanjana, predmetom je ovoga istraživanja. Govor je živa tvar i neminovno je da se vremenom mijenja i oblikuje, čemu pridonose i razni utjecaji poput migracija, globalizacije, obrazovanja, standardnoga jezika i sl. Ipak, spoznaja o vlastitome jeziku iznimno je važna za lokalni identitet i očuvanje tradicijske kulture i običaja.

Foto: Dunja Jutronić, Filip Galović

Proces transformacije izvornoga sutivanskoga govora u današnji suvremeni govor Sutivana može probuditi svijest o potrebi njegovog boljega poznavanja i očuvanja. Stoga su ovakva istraživanja i dijalektološki i sociološki zanimljiva i neophodna. Istraživanje bi trebalo rezultirati materijalom za tiskanje knjige o govoru Sutivana čiji bi izdavačem bila Narodna knjižnica Sutivan, koja uz potporu Općine Sutivan, izravno podupire ovaj projekt.

Oba su autora rodom s otoka Brača, a već su objavili čitav niz znanstvenih i stručnih radova i članaka kao i nekoliko značajnih knjiga koje tematiziraju jezično bogatstvo narodnih govora, osobito obalnoga dijela Hrvatske.

Istraživanje je započelo proučavanjem povijesnih i drugih izvora te opsežnim terenskim ispitivanjima/razgovorima sa starijom generacijom Stivanjana, a nastavit će se i u narednome razdoblju u razgovorima s mlađim generacijama te obradom i znanstvenom analizom prikupljenih podataka.

Franjo Mlinac, mag.tourism.cult., ravnatelj