Grad Pag obnavlja sakralnu i kulturno-povijesnu baštinu

Foto: Grad Pag

PAG – Poznato je da grad Pag obiluje bogatom sakralnom i kulturno povijesnom baštinom u čije održavanje i stavljanje u funkciju turizma treba ulagati znatna financijska sredstva.

Gradonačelnik Paga Ante Fabijanić – Foto: grad Pag

Ante Fabijanić, gradonačelnik Paga iznio je podatke o ovim ulaganjima.

– U protekle 3,5 godine otkada obavljam funkciju gradonačelnika Grada Paga sa Župnim uredom i dosadašnjim župnikom don Gašparom Dodićem ostvarili smo uspješnu suradnju te smo zajednički radili na projektima obnove sakralnih objekata u našoj župi u koje je ukupno uloženo oko 3.750,000,00 Kn i to za obnovu pročelja zborne crkve sv. Marije i kipova anđela u Starom Gradu dok je u drugoj fazi dogovorena obnova rozete, a vrijednost projekta je 450.000,00 Kn kojeg financiraju Ministarstvo kulture i Konzervatorski odjel u Zadru. Zatim obnova krova i oluka za oborinske vode na zbornoj crkvi sv. Marije u Starom Gradu čija je vrijednost projekta 250.000,00 Kn što je financiralo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU. Za obnovu oltara i kipova koji se trenutno nalaze na rekonstrukciji utrošit će se 200.000,00 Kn iz Ministarstva kulture. Za uređenje i održavanje okoliša, postavljanje klupa i stolova oko zborne crkve sv. Marije u Starom Gradu te postavljanje rasvjetnih stupova i zastavica na putu do Staroga Grada utrošeno je 300.000,00 Kn iz gradskog proračuna. Tu je i  ugradnja nove vanjske stolarije, krovnih i bočnih prozora na crkvi Marijinog uznesenja čija je vrijednost projekta 250.000,00 Kn, a sredstva je osiguralo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – rekao je Fabijanić.

– Izvedeni su radovi na zvoniku crkve Marijinog uznesenja i krovu crkve, izmjenjene sve grede i podovi konstrukcije, obnovljene nosive grede, obnovljena i postavljena električna zvona. U drugoj fazi rekonstrukcije obnoviti će se stepenice kako bi se stvorili uvjeti za uređenje vidikovca na zvoniku, a vrijednost projekta je 600.000,00 Kn sredstava osiguranih iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i Grada Paga.

Potpisan je Ugovor za izvođenje radova postavljanja glavnih, bočnih i unutarnjih vrata na crkvi Marijinog uznesenja. Izrađena je projektna dokumentacija i dobivena građevinska dozvola za obnovu i prenamjenu Franjevačkog samostana u Starome Gradu u interpretacijski–multimedijski centar sa smještajnim kapacitetima za potrebe razvoja arheološkog turizma u sklopu integriranog razvojnog programa Kulturna ruta „Putovima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa“. Vrijednost projekta je 1.250.000,00 Kn. Uređena je mrtvačnica na Gradskom groblju u gradu Pagu te obnovljen krov u cijelosti u što je utrošeno 250.000,00 Kn, iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU – pojasnio je paški gradonačelnik.

– U planu je još mnogo projekata u nadolazećem razdoblju kao što je kompletna obnova Staroga Grada te izrada i postavljanje postaja Križnoga puta do Staroga Grada – zaključio je Fabijanić o daljnjim planovima Grada Paga.