SVJETSKI SINDIKAT POMORACA: “Omogućite smjene posade ili zaustavljamo brodove”

Na Svjetski dan pomorstva – 24. rujna, Nautilus federacija koja okuplja 22 pomorska sindikata iz cijelog svijeta, uključujući i Sindikat pomoraca Hrvatske, priopćila je kako se pomorcima, zadržavajući ih na brodu dulje od 11 mjeseci, uskraćuju temeljna ljudska prava. Nemogućnost pravovremenog odlaska kući ili dolaska na brod, koja već predugo traje, dovodi do humanitarne krize koja se mora zaustaviti.

Slijedom toga, sindikati udruženi u Nautilus federaciju traže zadržavanje brodova u lukama ako su pomorci na brodu duže nego što to dopuštaju međunarodni ugovori.

Nautilus federacija poziva na akciju protiv vlada koje pomorcima uskraćuju njihova temeljna prava i izravno krše odredbe MLC konvencije koju su ratificirale te zahtjeva da se smjene posada, poštujući epidemiološka pravila, nesmetano odvijaju.

U suprotnom upozoravaju da na globalnoj razini mogu očekivati zaustavljanje brodova što će se odraziti na cjelokupnu svjetsku industriju.

Priopćenje za novinare Nautilus federacije možete pročitati OVDJE.

I.B.