Istarske udruge zbog jedne uvale u bitci s Ćorićevim ministarstvom: “Ne skrivajte informacije!”

Foto: Facebook

UMAG/NOVIGRAD – Dvije građanske inicijative Moj lipi Karigador i Dajla i udruge Zelena Istra za očuvanjem uvale Dajla-Karigador, nakon dugogodišnje bitke protiv betonizacije i dogradnje dviju luka otvorenih za javni promet, kao i jedne sportske lučice, morale su se izboriti i za pristup informacijama od značaja za javni interes. 

– Slučaj planirane izgradnje dvije luke otvorene za javni promet u malenoj uvali Dajla-Karigador, koja je između ostalog i područje Natura 2000 – najvrjednije područje prirode, opterećen je netransparentnošću, brojim nepravilnostima i velikim protivljenjem javnosti, o čemu smo već puno puta obavještavali javnost.
Ministarstvo zaštite okoliša, koje nikada nije opravdalo to ime, u postupcima procjene utjecaja na okoliš općenito ne shvaća ulogu javnosti i njena prava, već često krši zakone koji javnosti garantiraju pravo na informacije i sudjelovanje u tim postupcima. U posljednje je vrijeme sve veći broj rješenja i presuda u korist okolišnih udruga koje su osporavale upravo protuzakonite ili neargumentirane odluke tijela uprave – poručuju iz Udruge Zelena Istra.

Ministarstvo zaštite okoliša: “To je poslovna tajna” – Povjerenik za informiranje: “To nikako nije poslovna tajna!”

Posljednji takav slučaj odnosi se na Rješenje Povjerenika za informiranje povodom žalbe Zelene Istre protiv Ministarstva zaštite okoliša i energetike kojim je odbijeno pravo Zelene Istre na uvid u zapisnik sa sjednice savjetodavnog stručnog povjerenstva u postupku PUO za luku Karigador. MZOE je odbilo dati zapisnik uz obrazloženje da se radi o poslovnoj tajni (u javnom postupku PUO!). Povjerenik navodi da se nikako ne može raditi o poslovnoj tajni kao i da imena i prezimena članova povjerenstva i njihova stručna sprema ne predstavljaju zaštićeni osobni podatak. Povjerenik je naložio Ministarstvu (danas Min. gospodarstva i održivog razvoja) da Zelenoj Istri dostavi traženi zapisnik u roku od 8 dana od pravomoćnosti Rješenja (Rješenje nosi datum 28.8.2020., a udruzi je uručeno 24. rujna 2020.).

– Skrivanje informacija i ignoriranje stavova javnosti u postupcima procjene utjecaja na okoliš omogućava pogodovanje i korupciju i ne postiže zaštitu prirode, okoliša i zdravlja. Može se reći da su problemi u okolišu nekog zahvata proporcionalni mjeri u kojoj se tijekom postupka PUO ignoriralo mišljenje zainteresirane javnosti (npr. slučaj Kaštijun u kojem je javnost predvidjela baš sve probleme koji se danas manifestiraju). Postupak PUO trebao bi poslužiti da se zahvat uskladi s potrebama zaštite ljudi i njihova okoliša.

Foto: Goran Zelic/Facebook

Od MZOE smo tražili zapisnik s druge sjednice povjerenstva u postupku PUO kako bismo stekli uvid o stavovima njenih članica/ova o studiji utjecaja na okoliš koju držimo nevjerodostojnom. Naročito zbog toga što se u istoj maloj uvali Dajla/Karigador planira više zahvata: izgradnja Luke otvorene za javni promet lokalnog značaja ”Dajla-Belveder” u okviru Prostornog plana Grada Novigrada, te izgradnja Luke otvorene za javni promet lokalnog značaja i luke posebne namjene – sportske luke Karigador u okviru Prostornog plana općine Brtonigla, koji nisu usklađeni međusobno niti s Prostornim planom Istarske Županije i zakonom. Iako su prostorno u nadležnosti dvije jedinice lokalne samouprave, faktički tvore jedan zahvat na istom području – uvali Dajla/Karigador s 315 vezova, te je njihovim planiranjem izbjegnuta primjena čl. 61. Zakona o prostornom planiranju NN 153/13, 65/17 koji nalaže da prostorni planovi istih razina moraju biti usklađeni s tim Zakonom, međusobno usklađeni i u skladu sa Prostornim planom Istarske županije. Prostornim planom Istarske županije predviđena je samo luka otvorena za javni promet lokalnog značaja do 200 vezova, a ne luka državnog značaja. Obje će planirane luke zajedno imati 315 vezova, što ih  u stvari čini jednom lukom državnog značaja, o čemu se  očitovao i  Zavod za prostorno uređenje Istarske županije.

Postupak PUO za luku nije zbog COVID-a još uvijek dovršen. Zainteresirana javnost dostavila je za javnog savjetovanja svoje primjedbe te se rješenje o (ne)prihvatljivosti zahvata očekuje uskoro.

MZOE nam je odbijanjem dostavljanja zapisnika onemogućilo da informacije iz toga dokumenta koristimo tijekom javne rasprave i pisanja primjedbi, tako da nije neopravdano sumnjati da je upravo to bio razlog odbijanja davanja informacija – poručuju iz Udruge Zelena Istra.

D.G.

Vaš komentar