Kadeti Vojnog pomorstva na plovidbi brodom

Foto: HVU/ kfr N. Sikirica

Kadeti drugog naraštaja sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Vojnog pomorstva Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” iz Splita proveli su od 21. do 25. rujna 2020. godine drugu plovidbenu praksu s brodom Hrvatske ratne mornarice ŠB- 72 „Andrija Mohorovičić“.

U pratnji nastavnika HVU-a kapetana fregate Nenada Sikirice i kapetana korvete Tina Sumića te voditelja naraštaja poručnika bojnog broda Hrvoja Repušića, kadeti su bili na petodnevnoj plovidbi u akvatoriju sjevernog i srednjeg Jadrana na ruti Split – Zadar – Sedmovraće – Vis – Korčula – Hvar.

U obučnim aktivnostima na brodu, kadeti su zajedno sa članovima posade aktivno sudjelovali u svim uvježbavanjima. Bili su i nositelji pojedinih obučnih aktivnosti poglavito tijekom uvježbavanja postupaka za održavanje borbene otpornosti broda (BOB) gdje su uvježbavali sprječavanje širenja početnih požara i prodora mora na brodu, postupke kod zbrinjavanja ranjenika i otklanjanja kvarova na pogonskim brodskim sustavima.

Foto: HVU/ kfr N. Sikirica

Provodila se teoretska i praktična nastava, kako na zapovjednom mostu za buduće navigacijske časnike tako i u strojarnici za pogonske časnike. Održana je i nastava  za osposobljenost po pitanju breveta D-17, D-43 i D-45 po STCW – 95 standardima te praktična nastava na kolegijima Pomorstvo I. i II. te Sigurnost na moru, koje su slušali tijekom akademske godine. Tijekom plovidbe kadeti su sudjelovali kao pomoćnici službe u plovidbi, a prilikom isplovljavanja i uplovljavanja brodom aktivno su radili na pramčanom i krmenom vezu.

Ciljevi plovidbe su ispunjeni, a bili su usmjereni na teoretsko i praktično upoznavanje kadeta sa dužnostima i postupcima u navigacijskom i pogonskom brodskom odredu.

Posada broda ŠB-72 „Andrija Mohorovičić na čelu sa zapovjednikom broda poručnikom bojnog broda Dinom Mijalićem tijekom zadaće uvelike je pridonijela svim obučnim aktivnostima kadeta.