Na Pašmanu velikim potporama žele potaknuti demografski bum

Foto: Boris Kačan

PAŠMAN – S namjerom poticanja nataliteta, sprječavanja iseljavanja mladih ljudi i obitelji, u proračunu Općine Pašman osigurana su velika sredstva za jednokratnu novčanu pomoć za novorođenu djecu.

Informativni portal otoka Pašmana iz Općine doznaje da su se u 2019. godini dvostruko povećale potpore za novorođeno ili posvojeno dijete, pa se tako za prvo dijete isplaćuje 12.000 kuna, za drugo 24.000 kuna, za treće  36.000 kuna, četvrto 60.000 kuna i za peto 100.000 kuna, a za svako sljedeće dijete potpora se povećava za 12.000 kuna.

Navedenim mjerama ja tako u 2019. godini ukupno isplaćeno 167.400 kn za jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete. U 2020. godini, do sada, isplaćeno je 200.800 kn potpore, od čega je novim korisnicima, kojih je za sad 13, isplaćeno 124.800 kn, a preostali iznos od 76.000 je isplaćen korisnicima koji su zahtjev podnijeli u prethodnoj godini.

Od 13 novo potpisanih ugovora za jednokratnu novčanu potporu čak šest ih je iz mjesta Dobropoljana, dva su iz mjesta Pašman, jedan iz mjesta Barotul, dva iz mjesta Mrljane, jedan iz mjesta Neviđane i jedan iz mjesta Banj.

I.B.