Vranjica Belvedereu naložena obustava nezakonitih radova i vraćanje pomorskog dobra u prvobitno stanje

Foto: DNŽ

SEGET VRANJIC – Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture naložilo je rješenjem od 21. rujna trgovačkom društvu Vranjica Belvedere d.d. da u roku od 30 dana o svom trošku i na svoj rizik vrati pomorsko dobro u prvotno stanje sukladno njegovoj prirodi i namjeni na način da u potpunosti ukloni betonirane dijelove kamene obale koje je u svojstvu ovlaštenika koncesije betonirao bez prethodno pribavljene suglasnosti davatelja koncesije i protivno odredbama Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru. U protivnom, radovi će biti obavljeni po službenoj dužnosti putem treće osobe na trošak i rizik tvrtke Vranjica Belvedere kojoj je također izrečena i obveza plaćanja troškova vještačenja u iznosu od 11.400,00 kuna.

Naime, inspekcijskim nadzorom obavljenim 07. travnja 2020. godine, ovlašteni službenik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture utvrdio je da su na dijelu pomorskog dobra u Segetu izvršeni radovi betoniranja prirodnih kamenih škrapa po nalogu tvrtke Vranjica Belvedere u svojstvu ovlaštenika koncesije tog dijela pomorskog dobra, ali bez prethodno pribavljene suglasnosti Splitsko-dalmatinske županije kao davatelja koncesije.

Prethodno je temeljem inspekcijskog nadzora kojim su utvrđeni nezakoniti građevinski radovi i devastacija pomorskog dobra, krajem 2019. godine i Splitsko-dalmatinska županija naložila koncesionaru, tvrtki Vranjic Belvedere d.d. da žurno (u roku od četiri sata od prijema upozorenja elektroničkom poštom) obustavi sve radove na pomorskom dobru, ukloni strojeve koje uništavaju sike i učini sve što je u mogućnosti kako bi se pomorsko dobro vratilo u prvobitno stanje te da u roku od 30 dana ukloni objekte poji su postavljeni za smještaj gostiju, bove za privez brodova i ogradu koja ograničava pristup pomorskom dobru. O navedenom je zatražena dostava dokaza u vidu naloga za uklanjanje strojeva s pomorskom dobru i fotodokumentacije ili će se u protivnom početi primjenjivati odredbe Ugovora o koncesiji koje se odnose na ugovornu kaznu.

Prijava o nezakonitim radovima na pomorskom dobru u Segetu, predio ispod kampa Belvedere, zaprimljena je putem aplikacije na web portalu “Pomorsko je dobro”. Obavljenim inspekcijskim nadzorom, utvrđeno je kako je radove izvodila tvrtka Vranjica Belvedere d.d. koja ima koncesiju na pomorskom dobru u svrhu korištenja navedene plaže, ali nema suglasnost davatelja koncesije (Splitsko-dalmatinske županije) niti akt za građenju za predmetne radove. Inspektori su na terenu zatekli strojeve koji uništavaju sike i druge građevinske radove te utvrdili da je koncesionar bez suglasnosti davatelja koncesije na pomorskom dobru postavio sedam objekata površine 20-25 m2 koji služe za smještaj gostiju, a na morskom dijelu 20-ak bova za sidrenje brodova i ogradu.

D.G.

Vaš komentar