PULA – Očišćenja uvala Zonchi te dio zone Valelunga, prikupljeno čak 10 kubika otpada!

Foto: Grad Pula

PULA – U organizaciji Grada Pula, Turističke zajednice grada Pule, Zajednice tehničke kulture Pula i Hrvatskog Crvenog križa – volonteri,  u subotu, 10. listopada od 10-13 sati, dvadeset i petu  godinu za redom održana je  eko-akcija čišćenja pulskog akvatorija i priobalja, ove godine  na području uvale Zonchi. Akcijom čišćenja podmorja sakupljeno je 10 kubika otpada iz podmorja i obližnjih zelenih površina uz obalno područje.  Prikupljeno je ponajviše guma, naplavina te staklene i plastične ambalaže.

Zbog epidemioloških mjera u akciji je ove godine sudjelovao  manji broj sudionika nego uobičajeno te ih je bilo 40-tak.  Akciju čišćenja podmorja koordinirao je Ronilački savez Istarske županije uz sudjelovanje 12  ronioca iz pulskih ronilačkih  klubova.

Uz ronioce sudjelovali su i volonteri Crvenog križa Pula koji  su sakupljali otpad na priobalju a  vreće s izronjenim otpadom odlagali  na  suho  koje su potom pokupili djelatnici Pula Herculanee. U akciji je također  sudjelovao MUP Pula koji  je održao  prezentaciju nacionalnog edukativnog programa “Zdrav za 5”  o važnosti osvješćivanja mladih i ostalih o štetnosti utjecaja alkohola, droge i kocke na ljudski organizam.

Usporedo s akcijom čišćenja uvale Zonchi, Pula Herculanea nastavila je i sa aktivnostima čišćenja ilegalnih odlagališta otpada na području Valelunge, točnije cestice prema Mandraču koja je sanirana od odbačenih grana, smeća i glomaznog otpada te će se u narednim danima izvršiti još i čišćenje lokacije od građevinskog otpada.

Podsjetimo, putem gradskog trgovačkog društva Pula Hecurlanea, Grad Pula intenzivno je nastavio s čišćenjem i sanacijom prepoznatih lokaliteta ilegalnih odlagališta otpada kako bi se doprinijelo zaštiti prirode te stvorila estetski prihvatljiva slika grada. Slijedom navedenog već je temeljito počišćena  zona Monte Gira, u dijelu i istaknuta zona Valelunge – prema Mandraču  a po završetku iste slijedi čišćenje zone Hidrobaze i okolice Štinjana te potom i najvećeg detektiranog odlagalište ilegalnog otpada, opet u dijelu zone Valelunga.

Intencija je trajno riješiti problem nezakonitih deponija glomaznog otpada te spriječiti daljnje odlaganje otpada uspostavom odgovarajućih mehanizama osiguranja lokacija u ovisnosti o mogućnostima na terenu – kamera, fizičkih barijera, kontinuirane ophodnje i kontrole nadležnih komunalnih službi.

Nadalje, na temelju prikupljenih podataka uz suradnju sa ostalim tijelima (inspekcija i drugi) poduzimat će se represivne mjere za prepoznate prekršitelje, a uz suradnju s mjesnim odborima detektirati potencijalno nove lokalitete te promptno poduzimati radnje u cilju sprječavanja nastanka novih  lokacija onečišćenih otpadom. Isto tako u suradnji sa nadležnim komunalnim poduzećem unaprijedit će se i poboljšati sustav informiranja građana o načinu gospodarenja otpadom te konstantno provoditi medijske i druge promocije kako bi građani imali dostupne sve informacije te u konačnici i represivno postupiti prema onima koji se ne budu pridržavali pravila.

Iako je velika većina Puležana veoma ekološki osviještena i ne odlaže ilegalno otpad, pojedinci to ipak, nažalost, čine i tome treba stati na kraj. U tom kontekstu potrebna je zajednička suradnja  i  javnog sektora, komunalnog društva, mjesnih odbora i građana koji odnos prema prirodi i okolišu pokazuju kroz svoj vlastiti primjer.

I.B.

Vaš komentar