CRIKVENICA Raspisan natječaj za potpore malim muzejima ribarstvene i brodograditeljske baštine

Foto: Grad Crikvenica

CRIKVENICA – Raspisan je natječaj za dodjelu potpora malim muzejima ribarstvene i/ili brodograditeljske baštine iz lokalne razvojne strategije u ribarstvuu Crikvenici, 2014.-2020- FLAG-a Tunera. 

Predmet natječaja je dodjela javne potpore za provedbu projekata u okviru odobrene mjere LRSR u cilju promicanja društvene dobrobiti i kulturne baštine u ribarstvenim i akvakulturnim područjima, uključujući ribarstvenu, akvakulturnu i pomorsku kulturnu baštinu unutar ribarstvenog područja FLAG-a TUNERA.

Mjera B.1.1. Mali muzeji ribarstvene i/ ili brodograditeljske baštine (u daljnjem tekstu „ Mjera B.1.1.“) se odnosi na aktivnosti kojima se doprinosi zaštiti i promociji bogate ribarstvene i pomorske baštine te stvaranju novih turističkih sadržaja.

Foto: Grad Crikvenica

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 29. 10. 2020. godine do 15. 1. 2021. godine.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Mjere B.1.1. na ovom FLAG natječaju iznose: 3.018.800,00 kn.

Najniži iznos javne potpore po korisniku/projektu iznosi 100.000,00 kn. Najviši iznos javne potpore po korisniku/projektu iznosi 603.760,00 kn

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

D.G.

Vaš komentar