Grad Pag zaštitio pašku čipku i postao jedini davatelj licence

Foto: Grad Pag

PAG – Grad Pag je pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo zaštitio pašku čipku. Zaštitom Paške čipke Grad Pag postao je jedini davatelj licence koji potpisuje i definira uvjete korištenja licence za pašku čipku.

Paška čipka zaštićena je u obličju i sadržaju, sa svim njezinim verbalnim i figurativnim elementima. Sukladno Zakonu o žigu registrirani su sljedeći žigovi (dijelovi paške čipke): GUSTI DINTEL, RETKI DINTEL, MUŠICA, TRI PEKJICE, TRI MENDULE, MENDULICA, RETKA POGACICA, ZUPCIĆ, KOLUMBAR, KRIVA MENDULICA, POGACICA, ŠĆAPI, GUSTI LISTAC, LISTACIĆ, SUNAŠCE, ROĆELICA, GUSTA POGACICA, PEKJICA, LIMUNCIN i TAMBURA.

Foto: Turistička zajednica Grada Paga i Elvis Šmit

– Postupak zaštite Paške čipke trajao je tri godine te smo nakon dugo vremena konačno postali jedini vlasnik tj. davatelj licence. Na taj postupak smo se odlučili iz nekoliko razloga, prvenstveno zbog očuvanja kulturne i tradicijske baštine. Poznato je da je izrada paške čipke u gradu Pagu zabilježena još u 15 stoljeću, da su paškinje pozivane na bečki dvor kako bi pokazale umijeće izrade paške čipke. U samostanu sv. Margarite u Pagu paške koludrice su od davnina podučavale izradi čipke. U Pagu je bila osnovana i prva škola paške čipke koje je djelovala od 1906. do 1945. godine. Paška čipka ima bogatu povijest, prati nas kroz cijeli život zahvaljujući našim čipkaricama i njihovoj ljubavi prema izradi čipke. Ona je i dio naše paške nošnje.

Foto: Turistička zajednica Grada Paga i Elvis Šmit

S vremenom je čipka postala dekorativni predmet te se kao ukras počela nekontrolirano koristiti. Pojavljuje se na raznim predmetima i suvenirima, a da bismo smo to spriječili odlučili smo ju zaštiti. Ubuduće će se moći koristiti samo uz licencu na način da će Grad Pag potpisivati Ugovor o neisključivoj licenci. U narednim danima informirat ćemo javnost o svim detaljima zaštite paške čipke – izjavio je Ante Fabijanić, gradonačelnik Grada Paga.

Foto: TZ Pag

Paška čipka je zaštićeno nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske, a 2009. godine uvrštena je i na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine.

I.B.