PULA Traže se koncesionari za plaže na Saccorgiani, Ferijalnom savezu i Ambreli te za nautičku luku

Foto: Youtube / Screenshot

PULA – U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula je 28. listopada započeo s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Plana davanja koncesija za 2021. godinu te nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pula za 2021. godinu; piše Glas Istre.

Navedena savjetovanja provest će se u razdoblju od 28. listopada 2020. godine do 28. studenog 2020. godine, a adrese elektroničke pošte na koje se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti su: godisnji.plan21@pula.hro i planupravljanjaPD21@pula.hro

Prateći dokumenti i dodatne informacije mogu se pronaći na web stranici Grada Pule u rubrici e-Konzultacije.

A u obrazloženju odluke utvrđen je Plan davanja koncesija za 2021. godinu i to vrste koncesija “za gospodarsko korištenje pomorskog dobra”, potom planirani broj koncesija i to ukupno četiri koncesije, a odnose se na gospodarsko korištenje morske plaže u uvali Saccorgiana, gospodarsko korištenje morske plaže na kupalištu Ferijalni savez, gospodarsko korištenje morske plaže na kupalištu Ambrela te izgradnja i gospodarsko korištenje luke posebne namjene – luke nautičkog turizma “Bunarina” Pula.

Rok na koji se koncesije planiraju dati je od 10 do 20 godina. Procijenjena godišnja naknada za koncesije 280.000 kuna.

I.B.