Šibenski običaj za Dan Mrtvih i blagdan Svih svetih – Darivanje cura favetama

Foto: Muzej Grada Šibenika

ŠIBENIK – Prigodno za Dan Mrtvih i blagdan Svih svetih, kustosica Muzeja grada Šibenika Marija Krnčević Rak donosi dio kazivanja Ive Ercegovića Kutlića koji je ispričao kako su se nekad na blagdan Svih Svetih okupljali gradski zborovi i glazba, pjevali i svirali posmrtni marš, te o jednom starom šibenskom običaju – darivanju cura favetama.

Onda bi uvik dan prije Mrtvoga dana Glazba i zborovi bi došli pivat. Onda smo i mi, bili jedan put, dva gori kad Sv. Ane, piva naš zbor. A pivali bi i ovi. Sad ima ti što se tiče “Pokoj mu vječni” ima njih različitih, ima i sad u penzionerskom zboru šta uču jednu. Evo ti kažen ti, četri godine ne pivaš, i zaboravija san i tekst. To bi se pivalo na Svi Sveti, tobože na Dušni dan, jer Svi Sveti su bili, onda je bija neradni dan, razumiš, za vrime bivše Jugovine, i onda bi svi ovi zborovi, išli u Sv. Nediljice. Išli bi onde gori, parija je neki festival, a svirala bi i glazba, razumiš. To su svi davali tu počast.

Onda većina na Svi sveti, sutra dan na Dušni dan, to bi bilo onda, to bi išlo masovno, išli ono znaš kako ti je posjet grobovima i tako. Nosilo bi se cviće šta bi žene same uzgojile ili kupile na pazaru. Ja san onda u Krešimira piva. U Kolu mi nismo nikada, nikada nismo na Svi Svete ni išli, ti četrdeset i pet godina kolko san ja bija u Kolu. Bili smo, ima oni Lenjinov marš oni, to smo pivali. To je posmrtni marš.

A onda još jedan običaj za Svi Svete. Momci su curama za Svi Svete favete davali. Te favete san joj, jel si se upozna, onda bi za Svi Svete davali. To su oni bomboni veliki, favete. To je onda bija običaj, na Svi Svete, to je bilo darivanje isto. Ko je ima curu nosija je favete. To je ono slatko, prave se od cukra, i od mješavine. Favete, mi smo zvali favete, kako zovu drugi ja ne znan. Onda si ti ima, moga si ti radit i kući te favete, razumiš. Ima san ja tu jednu susjedu, pa je ona to napravila i sestra mi je odnila njoj. Nije ona ni znala koja je. Onda joj je poslala. Došla tamo, to je tako bilo. A što se tiče, kutnji nisi bija ono dok nisi da veru, razumiš. Poslin si ti bija već ko da si se i oženija. Postaješ ko što san ja bija težak, pomaga bi ja štokoda privesti, i bija san prevoznik i otako. Pomagali bi jedno drugome i otako.

Marija Krnčević Rak