Šire ovlasti inspekcija i uvođenje Registra plovila – Vlada utvrdila prijedlog izmjena Zakona o akvakulturi

Foto: Youtube / Screenshot / Ilustracija

Vlada Republike Hrvatske je utvrdila konačan prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi. Glavni razlozi donošenja ovoga Zakona su usklađivanje Zakona o akvakulturi s nastalim izmjenama propisa Europske unije u dijelu koji se odnosi na uzgoj tuna, kao i stvaranje okvira za učinkovitiju provedbu inspekcijskog nadzora nad uzgojem tuna u dijelu koji se odnosi na sljedivost i kontrolu svih radnji koje se obavljaju na uzgajalištima tuna.

Kao nova mjera propisuje se uvođenje Registra plovila za akvakulturu s obzirom na Provedbenu Uredbu Komisije (EU) 2017/218 оd 6. veljače 2017. o registru ribarske flote Unije, a koja iz primjene isključuje plovila za akvakulturu te se za provedbu ove mjere propisuje donošenje pravilnika. Nadalje, nove mjere koje se propisuju nacrtom ovoga Zakona odnose se na najveći kapacitet uzgoja tuna kojim raspolaže Republika Hrvatska i najveću ulaznu količinu ulovljenih divljih tuna koja se smije unijeti na uzgajališta na području Republike Hrvatske te se predviđa donošenje pravilnika kojim će se propisati ovi kapaciteti i način raspolaganja s njima.

Također, nova mjera donosi širenje ovlasti za provedbu inspekcijskog nadzora nad provedbom odredbi Zakona o akvakulturi na način da inspekcijski nadzor obavljaju i službenici Državnog inspektorata, tako što će ga, osim ribarskih inspektora, provoditi i veterinarski, sanitarni, poljoprivredni i inspektori zaštite prirode Državnog inspektorata.

Jedna od izmjena odnosi se i na način provođenja postupka dodjele potpore te se propisuje da se o dodjeli potpore u akvakulturi odlučuje rješenjem koje donosi Ministarstvo poljoprivrede te protiv kojeg je omogućena pravna zaštita pokretanjem upravnog spora, a uvažavajući odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske od 20. listopada 2020. godine. Prekršajne odredbe se mijenjaju i nadopunjavaju sukladno svim izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi.

I.B.