Nova mogućnost provjere vlasništva i izdavanja potvrda na portalu ePlovilo

Foto: Facebook

Na portalu ePlovilo koji je uspostavijen s ciljem omogućavanja pristupa elektroničkim uslugama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture svim osobama koje imaju pristup usluzi e-Građani, a koji su ujedno i vlasnici plovila u Republici Hrvatskoj, implementirana je nova usluga provjere vlasništva i izdavanja potvrda u skladu sa službenim podacima u upisniku brodova i upisniku čamaca.

Potvrda o vlasništvu izdana putem portala ePlovilo ne sadrži podatke o brodovima unutarnje plovidbe. Za podatke o brodovima unutarnje plovidbe potrebno je kao i do sada kontaktirati lučke kapetanije Sisak, Osijek, Slavonski Brod i Vukovar.

Postoje dvije mogućnosti provjere vlasništva, od strane fizičke osobe koja se prijavljuje putem sustava NIAS (e-Građani) i ujedno traži potvrdu za plovila koja su u njezinom vlasništvu, te mogućnost kada državno tijelo/jedinica područne (regionalne) samouprave putem zahtjeva zatraži pristup podacima iz upisnika brodova i upisnika čamaca za jednog ili prema potrebi više zaposlenika čiji će pristup odobriti Ministarstvo mora.

Zahtjeve za provjeru vlasništva više nije potrebno podnositi neposredno Ministarstvu mora u pisanom obliku odnosno poštom, već se svi zahtjevi mogu podnositi putem portala ePlovilo putem ovlaštene osobe, zaposlenika državnih tijela ili jedinice područne (regionalne) samouprave koja će dobiti ovlast za pristup podacima iz upisnika brodova i upisnika čamaca, a sve u cilju daljnjeg administrativnog rasterećenja kako službenika u lučkim kapetanijama i ispostavama lučkih kapetanija tako i fizičkih osoba i gospodarstva.

Državna tijela ili jedinice područne regionalne samouprave kojima je za potrebe obavljanja poslova potreban pristup podacima iz upisnika brodova i upisnika čamaca, trebaju odrediti zaposlenika (jednog ili prema potrebi i više zaposlenika) kojem će se omogućiti pristup. Za svakog zaposlenika za kojeg će se tražiti pristup, potrebno je ispuniti obrazac Zahtjev za pristup podacima za provjeru vlasništva na portalu ePlovilo zajedno s obrascem Izjava o povjerljivosti ovlaštene osobe za pristup podacima za provjeru vlasništva na portalu ePlovilo koja je sastavni dio obrasca zahtjeva.

Ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac zahtjeva zajedno s obrascem izjave o povjerljivosti potrebno je poslati poštom na adresu: ,,Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, s naznakom ,,Pristup podacima za provjeru vlašnistva na portalu ePlovilo“.

Portalu ePlovilo možete pristupiti prijavom putem sustava NIAS (e-Građani) ili putem sustava eIDAS (za građane EU/EEA).

Obavijest o novo implementiranoj mogućnosti provjere vlasništva na portalu ePlovilo (.pdf)

Zahtjev za pristup podacima za provjeru vlasništva na portalu ePlovilo (.pdf)

Zahtjev za ukidanje pristupa podacima za provjeru vlasništva na portalu ePlovilo (.pdf)

Izjava o povjerljivosti ovlaštene osobe za pristup podacima za provjeru vlasništva na portalu ePlovilo (.pdf)

D.G.