Od 1. siječnja Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. i Hrvatske autoceste d.o.o. postaju jedna tvrtka

Foto: Wikimedia

Na danas održanoj sjednici Vlade Republike Hrvatske dobivena je prethodna suglasnost na konačni prijedlog Ugovora o pripajanju društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. društvu Hrvatske autoceste d.o.o.  

Podsjećamo da je Vlada Republike Hrvatske 21. svibnja ove godine donijela odluku o pokretanju postupka pripajanja društva ARZ društvu HAC.

U ovom trenutku  provedene su sve aktivnosti te su se time stvorili uvjeti da se pripajanje provede s 31. prosincem 2020. godine. 

U pripremnim aktivnostima najkompleksniji dio procesa bilo je ishođenje suglasnosti svih banaka za prijenos kreditnih obveza s ARZ-a na HAC, što je uspješno provedeno.

Pripajanje Autoceste Rijeka-Zagreb d.d. Hrvatskim autocestama d.o.o. nastavak je reforme cestovnog sektora i restrukturiranja cestarskih društava kojim će se postići dodatna optimizacija troškova. Također, daljnja optimizacija poslovanja realizirati će se kroz smanjenje režijskih troškova s obzirom da Hrvatske autoceste d.o.o. i  Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. imaju brojne režijske stavke koje se značajno preklapaju, pojašnjavaju iz Vlade. 

Pozitivni učinci pripajanja vezani su i uz operativne troškove poslovanja u dijelu zajedničkih administrativnih funkcija koje će se  u narednom periodu značajno smanjiti, cca do 15 milijuna kuna godišnje.

Pripajanjem se stvaraju i pretpostavke za racionalnije financijsko upravljanje te veći potencijal za ulaganje u investicijsko održavanje i građenje. Naposljetku, objedinjavanje upravljanja autocestama u državnom u vlasništvu olakšat će uvođenje novog sustava naplate cestarine te dodatne uštede u postupcima javne nabave.

Naposljetku, za korisnike ARZ ENC usluge ništa se ne mijenja jer od 1. siječnja 2021. godine automatizmom prelaze u HAC ENC sustav i time postaju HAC ENC korisnici, poručuju iz Vlade. 

I.B.