Grad Šibenik ugostiteljima simbolično smanjuje porez na potrošnju

Foto: Boris Kačan

ŠIBENIK – Šibenska gradska uprava odlučila je dijelom rasteretiti ugostitelje koji su posebno pogođeni pandemijom. Donesena je odluka o smanjenju poreza na potrošnju sa tri na dva posto.

Smanjenje se odnosi na cijelu kalendarsku 2021. godinu, neovisno o razvoju situacije. Navedena mjera ima fiskalni učinak rasterećenja vrijedan oko milijun kuna, što će pomoći u oporavku ugostiteljske djelatnosti u 2021. godini.

– Grad Šibenik podržava stav da poduzetnici kojima je ograničen ili onemogućen rad uslijed epidemioloških mjera moraju biti obeštećeni, a radna mjesta sačuvana – poručuju.

Mjere pomoći gospodarstvu Grada Šibenika bit će usklađene s Vladinim paketom mjera vrijednim preko 2,1 milijardu kuna, a koji predviđa potpuno ili djelomično pokrivanje troškova komunalne naknade, najma, zakupa i dr.

Kako ne bi došlo do preklapanja ili kontradiktornosti u provedbi mjera, konačni prijedlog Grada Šibenika bit će donesen kroz nekoliko dana,  nakon što se utvrde detalji i mehanika provedbe Vladinog paketa. Odluka će biti službeno donesena i potvrđena na sjednici Gradskog vijeća, 14. prosinca.

Osim ovoga, Grad Šibenik je donio odluku o produženju roka za ispunjenje ugovornih obaveza investitorima na području Gospodarske zone PODI.

Kupci, odnosno nositelji prava građenja, zbog otežanog poslovanja u novonastaloj situaciji, mogu dobiti produljenje roka za ispunjenje obveza do 12 mjeseci, ili u slučaju znatno otežanog poslovanja, čak i pravo na izmjenu ili raskid Ugovora.

Donesene su i organizacijske mjere o radu Gradske uprave tijekom trajanja pandemije. Pisarnica radi u skladu s redovnim radnim vremenom.

Za sastanke u uredima Gradske uprave obvezna je prethodna najava kako bi se izbjegle gužve na hodnicima.

I.B.