Brojne štete zbog olujnog vjetra i obilnih oborina na području Istre, Rijeke i Kvarnera

Foto: Crometeo / Screenshot

PAZIN/RIJEKA – Na području Istarske županije tijekom 06. prosinca, zbog olujnog vjetra i obilnih kišnih oborina, Županijski centar 112 Pazin zaprimio je  60-tak poziva.

Pozivi su pristizali u vezi s nestankom električne energije, poplavljivanjem prizemnih prostorija stanova, podruma i dvorišta, pada stabala i granja na prometnice, razbacane prometne signalizacije, većih količina vode na prometnicama te odrona kamenja i zemlje.

O svim događajima su izvještene nadležne službe. Vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Pula, Poreč, Umag.

Na području Primorsko-goranske županije zbog olujnog vjetra i obilnih kišnih oborina Županijski centar 112 Rijeka zaprimio je 10-tak poziva.

Na području Grada Rijeke i okolice, Opatije i otoka Cresa te Malog Lošinja, došlo je do oštećenja nekoliko telefonskih i stupova električne energije. Na intervencije su izašli: JVP Rijeka, JVP Mali Lošinj, JVP Opatija, HEP dežurna služba i T-coma.

Na području tržnice u Rijeci došlo je do izlijevanja mora o čemu je obaviješten komunalni redar. Primljeno je i nekoliko dojava o odronima na kolnik državnih i županijskih cesta te je o istome obaviještena dežurna služba „Ceste Rijeka d.o.o.“.

Većih šteta nije bilo.

I.B.