KOJI DIO SE ODNOSI NA POMORCE? Odluka o zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza

Foto: Pixabay / Ilustracija

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske je prošli ponedjeljak, 30. studenog, objavio nove mjere vezane uz putovanja, odnosno uz ulazak i izlazak iz Republike Hrvatske.

Odluku možete pročitati OVDJE, a pojašnjenu verziju koja se tiče pomoraca donosi Pomorac.net.

Privremena zabrana odnosno ograničavanje prelaska osoba preko svih graničnih prijelaza Republike Hrvatske ne odnosi se, između ostalog, na pomorce i radnike u sektoru prometa ili pružatelja usluga prijevoza, uključujući vozače teretnih vozila koji prevoze robu za uporabu na državnom području i one koji su samo u tranzitu.

A. Na graničnom prijelazu neće se zahtijevati negativan PCR test na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati, kao niti boravak u samoizolaciji, za pomorce, državljane Republike Hrvatske, koji:

  1. nakon iskrcaja sa broda dolaze kopnenim ili zračnim putem u Republiku Hrvatsku neposredno iz država i/ili regija članica Europske unije, odnosno država i/ili regija članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, a koje se trenutno nalaze na tzv. zelenoj listi Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, ukoliko ne pokazuju znakove bolesti te nisu bili u bliskom kontaktu s oboljelom osobom;
  2. su nakon iskrcaja s broda kopnenim ili zračnim putem tranzitirali preko država i/ili regija članica Europske unije koje se trenutno ne nalaze na tzv. zelenoj listi, odnosno država i/ili regija članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, bez zadržavanja, a koji dokažu da se nisu zadržavali na područjima tranzita te ukoliko nisu bili u bliskom kontaktu s oboljelom osobom i ne pokazuju znakove bolesti;
  3. su nakon iskrcaja sa broda u luci koja se nalazi u država i/ili regija članica Europske unije koje se trenutno ne nalaze na tzv. zelenoj listi, odnosno država i/ili regija članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, kao i iz trećih zemalja, koji su od trenutka iskrcaja kopnenim ili zračnim putem tranzitirali, do dolaska na granični prijelaz u Republici Hrvatskoj a koji dokažu da se nisu zadržavali na područjima tranzita, te ukoliko nisu bili u bliskom kontaktu s oboljelom osobom i ne pokazuju znakove bolesti;
  4. dolaze iz zemalja trenutno obuhvaćenih prilogom I. Preporuke Vijeća (EU) 2020/912 o privremenom ograničenju neobveznih putovanja u EU i mogućem ukidanju takvog ograničenja, a radi se o Australiji, Japanu, Novom Zelandu, Ruandi, Singapuru, Južnoj Koreji, Tajlandu, Urugvaju, Kini te posebnim upravnim područjima NR Kine – Hong Kong i Makao, i ukoliko nisu bili u bliskom kontaktu s oboljelom osobom i ne pokazuju znakove bolesti;

Da se nije zadržavao na područjima tranzita pomorac dokazuje planom putovanja kojeg mu je dostavila kompanije ili agent.

Da nije bio u kontaktu sa zaraženom osobom pomorac dokazuje vlastoručno potpisanom izjavom.

B. Pomorci državljani Republike Hrvatske koji nisu obuhvaćeni točkom A, koji moraju predočiti negativan nalaz PCR testa na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz) ili obaviti PCR testiranje na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku, uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza. PCR testiranje na SARS-CoV-2 pomorci trebaju obaviti u mjestu prebivališta a putovanje od graničnog prijelaza do mjesta prebivališta dužna im je osigurati kompanija ili agent uz poštivanje epidemioloških mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

C. Pomorci bez obzira na državljanstvo koji u Republiku Hrvatsku dolaze kopnenim ili zračnim putem u svrhu ukrcaja na brod moraju na graničnom prijelazu predočiti nalaz PCR testa na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati ili PCR testiranjem na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku i samoizolacijom do prispijeća negativnog nalaza, osim ukoliko dolaze iz zemalja trenutno obuhvaćenih prilogom I. Preporuke Vijeća (EU) 2020/912 o privremenom ograničenju neobveznih putovanja u EU i mogućem ukidanju takvog ograničenja, a radi se o Australiji, Japanu, Novom Zelandu, Ruandi, Singapuru, Južnoj Koreji, Tajlandu, Urugvaju, Kini te posebnim upravnim područjima NR Kine – Hong Kong i Makao, i ukoliko nisu bili u bliskom kontaktu s oboljelom osobom i ne pokazuju znakove bolesti.

D. Pomorci, bez obzira na državljanstvo, koji se iskrcavaju sa broda u jednoj od luka Republike Hrvatske, a odlaze kopnenim ili zračnim putem iz Republike Hrvatske smatraju se putnicima u tranzitu iz točke III. stavka 1. podstavka 6. ove Odluke te su izuzeti od potrebe posjedovanja testa na SARS-CoV-2.

E. Pomorci, bez obzira na državljanstvo, članovi posade na brodovima u linijskom prometu koji prometuju unutar Europske Unije smatraju se pomorcima iz točke III. Odluke te su izuzeti od potrebe posjedovanja testa na SARS-CoV-2.

Pod pomorcima u smislu ove upute smatraju se članovi posade brodova i jahti u međunarodnoj plovidbi.

D.G.