Natječaj za nabavku opreme i montažnih objekata za prodaju ribe i školjkaša

Foto: MP / DNŽ

FLAG Južni Jadran objavio je natječaj za Mjeru 2.2 „Diverzifikacija/diferencijacija tržišta (nova i drugačija tržišta, ciljani kupci)“ iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020.

Prihvatljivi nositelji projekta su: javnopravno tijelo, privatno poduzeće (trgovačko društvo) ili obrt u sektoru ribarstva i akvakulture, udruga u ribarstvu te mikro, mali ili srednji poduzetnik. Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog FLAG natječaja su nabava i/ili opremanje montažnih objekata za maloprodaju ribe i školjkaša te ostalih proizvoda ribarstva i akvakulture kao i promidžbene aktivnosti.

Natječajna dokumentacija dostupna je na službenoj stranici FLAG-a Južni Jadran, a informacije o FLAG natječaju možete zatražiti na mail adresi: natjecajjuznijadranflag@gmail.com.

Datum održavanja radionice bit će naknadno objavljen.

I.B.