PRIPAZITE! S ovih tanjura iz Kine mogli biste se najesti olova

Foto: Screenshot

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu proizvoda Tanjur sa cvjetnim dekorom, opal 25,5 cm, šifra proizvoda 13035001021000000200, razdoblje prodaje: od 15.07.2020. do 18.11.2020 godine, zbog povećane migracije olova.

Proizvod na tržište stavlja subjekt TEDi poslovanje d.o.o., Zagreb

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ.

Detaljniji podaci o opozivu proizvoda nalaze se na službenoj stranici subjekta, OVDJE.

Podaci o proizvodu:

Proizvođač: Jiangsu Yuefeng Technology Co.Ltd., Huai’an, Kina

Uvoznik: TEDi GmbH & Co. KG, Dortmund, Njemačka

Stavlja na tržište RH: TEDi poslovanje d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 40, Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.

I.B.