Proširuje se područje luke Rijeka, ali i značajno smanjuje obuhvat bazena Raša

RIJEKA – Vlada je usvojila Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka.

Odlukom se obuhvat kopnenog dijela lučkog područja luke Rijeka u Bazenu Rijeka proširuje za ukupno 1.391 m², izvještava Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Navedeno proširenje provodi se radi realizacije projekta izgradnje kontejnerskog terminala „Zagrebačka obala“ (Faza 4. – Lučka spojna prometnica – u skladu sa izmijenjenom i dopunjenom lokacijskom dozvolom).

Nadalje, smanjuje se obuhvat Bazena Raša, na način da se izuzima dio u k.o. Most Raša (željeznička pruga do ulaza u Područje Štalija, površine  20.676 m²) i kopneni dio na Području Štalija (izvan ograde koja ograđuje područje Slobodne zone u k.o. Trget, površine 411.861 m²) te se tako izmijenjena granica lučkog područja označava u HTRS96/TM koordinatnom sustavu.

Zaključno, usvajanjem Odluke Vlade ispravlja se i pogreška koja je nastala prilikom donošenja Vladine odluke u svibnju ove godine, a odnosi se na izostavljanje kopnenog dijela Bazena Omišalj.

I.B.