NOVO UZGAJALIŠTE KOD MAUNA Cromaris će proizvoditi do 5000 tona brancina i oradi godišnje

Foto: Geoportal / Radio Pag / Screenshot

PAG/MAUN – Tvrtka Cromaris iz Zadra nositelj je projekta izgradnje uzgajališta riba jugozapadno od otoka Maun, na administrativnom području Grada Paga, u kojem će se godišnje proizvoditi do 5000 tona bijele ribe, lubena i podlanica. Pretpostavlja se kako će se na uzgajalištu zaposliti oko 30 radnika, javlja Radio Pag

Na uzgajalištu će se koristiti suvremena tehnologija kaveznog uzgoja ribe primjerena za poluotvorena kanalska mora. U moru će se nalaziti plutajuće plastične kavezne konstrukcije i to četiri sklopa plutajućih platformi s dvanaest kaveza promjera 50 metara izrađenih od polietilena visoke gustoće.

Na plutajuće platforme vješaju se mrežni kavezi i dodaju sidrene instalacije koje se sastoje od plutajućih bova, konopa i sidrenih betonskih blokova ili čeličnih sidara. Skladišta hrane, opreme i materijala nalazit će se na teglenici koja će biti usidrena na lokaciji.

Na teglenici će se nalaziti i spremnik za uginulu ribu. Kopnena baza za planirano uzgajalište je pogon u vlasništvu Cromarisa u Gaženici u Zadru.

Foto: Boris Kačan

U tijeku je javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš uzgajališta bijele ribe kod otoka Mauna koja će trajati do 7. siječnja iduće godine. Studija je izložena u sjedištu gradske uprave Grada Paga, na Branimirovoj obali br. 1, a može se razgledati za radnog vremena gradske uprave.

Javnu raspravu pokrenuo je Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije. Javno izlaganje Studije održat će se 4. siječnja 2021. godine, s početkom u 12.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Paga.

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe u svezi Studije mogu se dati na mjestu javnog uvida ili dostaviti poštom na adrese Grad Pag, 23250 Pag, Branimirova obala 1 i Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, 23000 Zadar, Božidara Petranovića 8, najkasnije do posljednjeg dana javnog uvida.

I.B.