JAVNO SAVJETOVANJE Nacrt Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sredstva za signalizaciju

Foto: Boris Kačan

Na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja otvoreno je Javno savjetovanje o Nacrtu Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sredstva za signalizaciju izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Pravila se odnose na brodove kojih oprema sredstava za signalizaciju podliježe tehničkom nadzoru te na izradbu sredstava za signalizaciju, a primjenjuje se na nove, te postojeće brodove, osim onih čija sredstva za signalizaciju u određenoj mjeri ne odgovaraju zahtjevima ovih Pravila.

Navedena pravila propisuju tehničke zahtjeve za sredstva za signalizaciju te određen broj tih sredstava i njihov smještaj na brodu.

Stupanjem na snagu ovih Pravila, prestaju vrijediti Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sredstva za signalizaciju iz 2014. godine objavljena u »Narodnim novinama« br. 118/2014.

Javno savjetovanje u koja se možete uključiti OVDJE, traje do 18. siječnja 2021. godine

D.G.