Ministarstvo mora produljilo Program državnih potpora namijenjen razvoju luka za javni promet

Foto: Boris Kačan

Program državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2020. godine donesen je 15. rujna 2017. godine.

Temeljem donesenog Programa dodjeljivat će se potpore za projekte ulaganja za razvoj luka otvorenih za javni promet, koje su osnovane Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, a kojima upravljaju lučke uprave, na čijem se upravnom području svaka pojedina luka nalazi.

Ulaganja u okviru Programa predviđena su s ciljem integracije hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu, kao i savladavanja ključne prepreke za lokalni gospodarski rast, odnosno, kako bi se otocima postupno pružilo održive i moderne usluge prijevoza tijekom cijele godine. čime će se poboljšati dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama, u skladu sa Specifičnim ciljem 7 II 1 ‘Povećanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike‘.

Potpore temeljem ovog Programa dodjeljuju se u obliku bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a objava poziva iz navedenog Programa očekuje se kroz mjesec dana.

Potpore će se dodjeljivati do iskorištenja sredstava, a umjesto do kraja ove, program će trajati najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

Odluku o izmjeni Programa državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet u Republici Hrvatskoj, možete pronaći OVDJE.

D.G.