Bez primjedbi rasprava o uzgajalištu ribe kod otoka Mauna – Za Pag to znači 30 novih radnih mjesta

Foto: Boris Kačan

PAG – Projekt izgradnje uzgajališta bijele ribe kod Mauna ide dalje. Završena je javna rasprava o Studiji o utjecaja na okoliš, a održano je i javno izlaganje Studije. Tijekom javne rasprave i na javnom izlaganju, na Studiju nije bilo primjedbi. Uzgajalište bijele ribe kod Mauna radit će zadarska tvrtka Cromaris, treća tvrtka po prihodu u Zadarskoj županiji.

Godišnje će se proizvoditi do 5000 tona bijele ribe, brancina i oradi. Koristit će se suvremena tehnologija kaveznog uzgoja ribe primjerena za poluotvorena kanalska mora – javlja Radio Pag.

U moru će se nalaziti plutajuće plastične kavezne konstrukcije i to četiri sklopa plutajućih platformi s dvanaest kaveza promjera 50 metara izrađenih od polietilena visoke gustoće.

Na plutajuće platforme vješaju se mrežni kavezi i dodaju sidrene instalacije koje se sastoje od plutajućih bova, konopa i sidrenih betonskih blokova ili čeličnih sidara. Skladišta hrane, opreme i materijala nalazit će se na teglenici koja će biti usidrena na lokaciji.

Na teglenici će se nalaziti i spremnik za uginulu ribu. Kopnena baza za planirano uzgajalište je pogon u vlasništvu Cromarisa u Gaženici u Zadru.

– Za Grad Pag to je vrlo značajno, jer se radi o pogonu u kojem će se otvoriti oko trideset radnih mjesta – rekao je za Radio Pag paškigradonačelnik Ante Fabijanić.

– Taj projekt je u skladu sa županijskim i gradskim prostornim planovima. Tvrtka Cromaris poštuje sve ekološke standarde, sve će se raditi po standardima Europske unije, a Cromaris je prva na Jadranu u poštivanju ekoloških standarda. Grad Pag je zainteresiran da taj projekt zaživi, jer se odmah na početku otvara trideset radnih mjesta. Vjerujem da će taj projekt i dalje razvijati i da će u budućnosti biti i više radnih mjesta. Uzgajalište bijele ribe kod Mauna sigurno će doprinijeti razvitku Grada Paga. Građani su na javnom izlaganju iskazali interes za ovaj projekt i nije bilo niti jednog negativnog komentara. Dapače, svi komentari bili su jako pozitivni – rekao je gradonačelnik Ante Fabijanić.

Uzgajalište bijele ribe kod Mauna počet će raditi iduće godine.

PROČITAJTE JOŠ:

NOVO UZGAJALIŠTE KOD MAUNA Cromaris će proizvoditi do 5000 tona brancina i oradi godišnje