IZMIJENJEN PRAVILNIK Zaštita Jabučke kotline produljuje se do 31. prosinca 2021. godine

Foto: Jurica Gašpar

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva objavila je izmijenjeni Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnom režimu upravljanja ribolovom u dijelu akvatorija Jabučke kotline.

Izmjenom Pravilnika ograničenja obavljanja ribolova, odnosno zabrana obavljanja gospodarskog ribolova povlačnim alatima, stajaćim parangalima, vršama za lov riba, velikih rakova i škampa i jednostrukim, trostrukim jednopodnim i trostrukim dvopodnim mrežama stajaćicama te športski i rekreacijski ribolov u Području s posebnim režimom upravljanja primjenjuju se do 31. prosinca 2021. godine u 24:00 sata.

Iznimno, ribolov mogu obavljati ribarska plovila autorizirana za rad u Jabučkom džepu, prema Odluci o ribarskim plovilima autoriziranim za rad u Jabučkom džepu u 2021. godini.

Izdana Odobrenja za rad stajaćim parangalima, mrežama stajaćicama ili vršama vrijede do 31. prosinca 2021. godine dok Odobrenja za gospodarski ribolov koćom vrijede do istog datuma odnosno do važenja Odobrenja za gospodarski ribolov koćom, što nastupi prije.

Odluka o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu u 2021. godini, NN 147/2020

Uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19, u 2020. godini nije održana redovna godišnja sjednica Opće komisije za ribarstvo Mediterana (GFCM) na kojoj je trebala biti revidirana Preporuka GFCM/41/2017/3 o uspostavi područja s posebnim režimom ribolova na području Jabučke kotline.

Stoga je na zajednički prijedlog Hrvatske i Italije donijeta odluka kojom se dosadašnja Preporuka produžava i na 2021. godinu s jednakim režimom regulacije ribolova. Slijedom ovoga, u Narodnim novinama broj 141/2020 objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnom režimu upravljanja ribolovom u dijelu akvatorija Jabučke kotline kojim se dosadašnji režim upravljanja produžuje do kraja 2021. godine, a u vezi s istim, u Narodnim novinama broj 147 od 30.12.2020. objavljena je i Odluka  o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu u 2021. godini.

Ovom se Odlukom produžavaju autorizacije za rad na području džepa za plovila koja su ranije ostvarila to pravo te će Uprava ribarstva temeljem iste izdati nove obrasce Odobrenja i obavijestiti ovlaštenike o načinu preuzimanja.

Odluku možete pronaći OVDJE.

D.G.