Kreće druga faza izgradnje centra za morske tehnologije Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Foto: Sveučilište u Rijeci

RIJEKA – Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci uskoro počinje s drugom fazom izgradnje jedinstvenog edukacijsko-istraživačkog centra na Jadranu koji je smješten na području ribarske luke Torpedo. U okviru navedenog centra djelovat će i Centar za morske tehnologije, čije je osnivanje odobrio Senat Sveučilišta u Rijeci na svojoj posljednjoj sjednici, izvijestilo je riječko Sveučilište. 

Djelatnost Centra bit će provedba znanstvenih i istraživačkih projekata usmjerenih razvoju morskih tehnologija i održivom iskorištavanju mora i morskog okoliša, kao i stručna suradnja s gospodarstvom u potrebi razvoja morskih tehnologija i održivog iskorištavanja mora i morskog okoliša te provedba istraživačkih projekata za gospodarstvo ukoliko predmet istraživanja može utjecati na održivo iskorištavanje mora i morskog okoliša.

Dio rada bit će posvećen i održavanju nastavne djelatnosti sastavnica u dijelu programa posvećenih morskim tehnologijama, moru i okolišu, kao i popularizacijskom djelovanju u svrhu podizanja svijesti u javnosti o potrebi zaštite mora i morskog okoliša te uloge znanosti u postizanju tog cilja.

Centar će biti smješten na prostoru lučice Torpedo, a njime će upravljati Pomorski fakultet. U okviru edukacijsko-istraživačkog centra Torpedo odvojit će se znanstveni i nastavni rad, a upravo će novoosnovani Centar obavljati i razvijati znanstveni i visokostručni rad, provoditi projekte u suradnji s gospodarstvom te osiguravati znanstvenu opremu i pružanje usluge drugim znanstvenim i gospodarskim subjektima na temelju znanstvene izvrsnosti ili na komercijalnim osnovama i to u domeni razvoja i primjene morskih tehnologija.

Unutarnje ustrojbene jedinice Centra su laboratoriji, a Centrom će rukovoditi predstojnik za kojeg je uvjet da je zaposlenik Fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju te će ga imenovati Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana i to na dvogodišnji mandat.

U lučici Torpedo uz novoosnovani Centar bit će smještena i edukativna radionica koja će ponajprije biti namijenjena održavanju praktične nastave i pokaznih vježbi iz stručnih kolegija na programima obrazovanja studenata brodostrojarstva, nautike i tehnologije pomorskog prometa te elektroničkih i informatičkih tehnologija u pomorstvu.

Osim održavanja praktične nastave u okviru brojnih kolegija, u prostoru će se smjestiti i demonstracijska strojarnica te vježbalište za održavanje praktičnih vježbi sigurnosti na moru s pripadajućim plovilima i opremom za spašavanje kao što su sohe, brodice za spašavanje, otvorene i zatvorene brodice, brza spasilačka brodica, splavi za spašavanje, hidrotermozaštitna odijela i slično.

U prostoru radionice bit će uređene i dvije učionice, svaka kapaciteta od 20 studenata te laboratorij za zavarivanje. Dodatno, radionicom će se koristiti za potrebe istraživanja u području pomorstva s naglaskom na tehničke aspekte brodostrojarstva, pomorske elektronike, navigacije i sigurnosti plovidbe, a dio će se prostora namijeniti spremištima za alat, opremu i potrošni materijal te će se urediti i svlačionice, sanitarni čvor i uredski prostor.

Modernom edukativnom radionicom koristit će se i studenti riječkog Tehničkog fakulteta, s kojim je Pomorski fakultet potpisao ugovor o korištenju i sufinanciranju ulaganja, pri čemu Tehnički fakultet preuzima brigu o trećini prostora edukativne radionice.

To predstavlja i jedinstven primjer suradnje dviju institucija Sveučilišta u Rijeci, a kako je radionica smještena na samoj obali, po prvi put će se studentima omogućiti direktan pristup moru i plovilima Fakulteta te samim time stvoriti pretpostavku za kvalitetnije odvijanje praktičnog nastavnog procesa, kao i kvalitetnije i jednostavnije korištenje opremom.

I.B.

PROČITAJTE JOŠ:

U Rijeci niče Centar za morske tehnologije