Rezervat Lokrum dobio novu ravnateljicu: “Lokrum treba ostati otok očuvanih prirodnih i kulturnih vrijednosti”

LOKRUM – Nikolina Grković novoizabrana je ravnateljica Javne ustanove Rezervat Lokrum. Na javnom natječaju njezin je program izabran kao najbolji, a u JU je od 20. travnja 2020. do imenovanja radila kao stručna voditeljica ustanove.

Za Dubrovniknet odgovara kakav je to program sastavila i kakva je njezina vizija budućnosti otoka.

Koji su osnovni temelji vašeg programa, koji je od Upravnog vijeća odabran kao najbolji i na temelju kojeg ste imenovani ravnateljicom?

-Temeljna djelatnost Javne ustanove Rezervat Lokrum je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenog područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara te praćenja stanja očuvanosti prirode. Ustanova upravlja i područjem ekološke mreže Natura 2000 koja se sastoji od 8 stanišnih tipova prepoznatih kao nacionalna i međunarodna vrijednost na razini Europske unije. Obzirom na to da je Lokrum zaštićen kao posebni rezervat šumske vegetacije, u programu rada je posebno naglašeno očuvanje šumskih staništa vazdazelenih i mješovitih šuma i makije.

Također, Lokrum je kao dio Povijesne jezgre Grada Dubrovnika s gradskim zidinama i utvrdama te gradskim jarkom uvršten u UNESCO-ov registar Svjetske kulturne baštine. S obzirom na navedeno, u program su uvrštene aktivnosti koje prethode obnovi
Benediktinskog samostana i Maksimilijanovog ljetnikovca, kao što su završetak preostalih arheoloških i konzervatorskih istraživanja, definiranje namjene samostana i ljetnikovca, izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta obnove te u konačnici prijava projekta za sufinanciranje iz fondova Europske unije.

Konačni cilj je usvajanje plana upravljanja zaštićenim područjem i ekološkom mrežom koji će imati definirane ciljeve upravljanja kao i aktivnosti za postizanje ciljeva te indikatore uspješnosti provedbe i to na razdoblje od 10 godina. Takav strateški dokument i njegovo usvajanje osigurat će dugoročno očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti zaštićenog područja kroz kvalitetno upravljanje – kaže Nikolina Grković.

Naglašava kako je glavna okosnica njezinog plana i djelovanja očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti.

– Lokrum treba ostati otok očuvanih prirodnih i kulturnih vrijednosti uz održivo upravljanje prirodnim dobrima i posjetiteljima, a Javna ustanova treba kontinuirano jačati kapacitete kako bi se navedeno i ostvarilo – ispričala je za Dubrovniknet nova ravnateljica Javne ustanove Rezervat Lokrum, Nikolina Grković.

Elizabeta Jelić

PROČITAJTE JOŠ:

Projektu „Lokrum – Botanički vrt“ posebno priznanje na Izložbi hrvatskog dizajna