Marini Hramina na Murteru Vlada produljila rok za ulaganje za dodatne 3 godine

MURTER – Vlada je na svojoj posljednjoj sjednici usvojila izmjenu Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Hramina.

Usvajanjem ove Odluke, trgovačkom društvu Marina Hramina d.o.o., kao ovlašteniku koncesije, produžuje se rok za investicijsko ulaganje za dodatnih 36 mjeseci.

Produženje roka odobrava se zbog značajnog pada poslovnih aktivnosti uzrokovanih pandemijom virusa Covid 19, kao i zbog nemogućnosti ispunjenja preuzetih ugovornih obaveza, pojasnili su iz Vlade.

Usvajanje ove Odluke ne mijenja datum isteka koncesije, odnosno ne produžuje rok na koji je dana koncesija, dok iznos naknade za koncesiju ostaje isti.

I.B.